1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

NABESTAANDEN XTC-DODE KRIJGEN 8.700 EURO

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 8, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,757
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  NABESTAANDEN XTC-DODE KRIJGEN 8.700 EURO SCHADE

  De ouders en de zus van een 21-jarige xtc-dode uit Awans kregen
  donderdag
  van de Hasseltse correctionele rechtbank een schadevergoeding van 8.737
  euro
  toegekend voor de dood van hun zoon en broer. De jongeman overleed in
  januari 2002 na inname van xtc, die hij van een vriend had gekregen
  tijdens
  een verjaardagsfeestje in een dancing in West-Limburg.

  De rechtbank oordeelde op burgerlijk vlak dat zowel de beklaagde als
  zijn
  vriend, die overleed, voor de helft aansprakelijk zijn. De 22-jarige
  man uit
  Awans bood hem een xtc-pil aan en het slachtoffer had zelf de
  wilsvrijheid
  om de synthetische drug in te nemen. Aanvankelijk vroegen de
  nabestaanden
  een schadevergoeding van ruim 32.000 euro. De man, die de xtc
  verschafte,
  kreeg in november 2003 tweehonderd uren werkstraf, de helft met
  uitstel.