1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

namaak viagra pillen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Dec 2, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2>01/12Rechtbank Hasselt spreekt man vrij voor valse Viagra-pillen</H2>


  De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 42-jarige man uit Lommel vrijgesproken van het bezit en de verkoop van nagemaakte Viagra-pillen.

  De man dacht dat het echte erectiepillen waren, maar onderzoek door de farmaceutische inspectie en producent Pfizer wees uit dat het om namaak ging. Bij een huiszoeking in het kader van een drugsonderzoek half juli 2002 vonden speurders zeven doosjes met telkens dertig tabletten. De man, die zich ophield in het drugsmilieu, had de Viagra van een schuldenaar gekregen. De Lommelaar kon ze aan de man brengen en de opbrengst voor zich houden.

  Voor zijn aandeel in het dossier van internationale xtc-smokkel waarbij de Viagra gevonden werd, had de Lommelaar in 2003 drie jaar cel gekregen, waarvan een jaar met uitstel.