1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

NIEUWESTRAAT LIJDT ONDER COFFEESHOP

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 24, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  NIEUWESTRAAT LIJDT ONDER COFFEESHOP

  DEVENTER - Het gaat buitengewoon slecht met de Nieuwstraat en dat is voor
  een belangrijk deel de schuld van coffeeshop de Blikken Deur. Dat zegt
  pandeigenaar M. Wierda. Hij stelt de gemeente aansprakelijk voor de malaise
  in de straat, waar veel panden leegstaan.

  Wierda mocht gisteren voor de commissie beroep en bezwaarschriften van de
  gemeente zijn bezwaar tegen het verstrekken van een exploitatievergunning
  aan de nieuwe eigenaar van De Blikken Deur toelichten. Zijn dochter voerde
  het woord voor de ondernemers in de straat, die opnieuw bezwaar hebben
  gemaakt nadat ze dat vorig jaar ook al - tevergeefs - hadden gedaan. Los van
  wat het oordeel van de commissie zal zijn, blijkt uit het verhaal van Wierda
  wel dat er in de Nieuwstraat een levensgroot probleem is. Zo kocht Wierda
  zijn pand in 1986. De huur die hij op dit moment beurt, ligt onder het
  niveau van 1986. En dan heeft hij tenminste een huurder want de leegstand in
  de straat is enorm.

  'Vorig jaar rond deze tijd stonden er twintig winkels leeg. Nu zijn dat er
  25. Dat is een stijging van vijfentwintig procent. Tel uit je winst', aldus
  Wierda.

  Volgens Wierda is vooral de Blikken Deur schuldig aan de slechte situatie,
  zonder dat hij dat echt kon onderbouwen. De politie heeft een aantal
  steekproeven gehouden waaruit blijkt dat ongeveer vijftien procent van de
  voertuigen die 's avonds door de straat rijden, naar de coffeeshop gaat. En
  bij controles in de coffeeshop zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

  TE JONG

  De gemeente constateert wel dat er overlast is, bijvoorbeeld van
  minderjarigen die rond de coffeeshop blijven hangen en passanten vragen hasj
  en wiet voor hen te kopen omdat ze zelf te jong zijn. Maar die overlast is
  zoals het zich nu laat aanzien niet voldoende om op te treden.

  De eigenaar zelf was ook aanwezig. Hij doet er alles aan om de overlast te
  beperken, onder meer door mensen die verkeerd parkeren geen hasj te
  verkopen. Hij wil graag investeren, onder meer in camera's zodat hij beter
  de straat in de gaten kan houden.