1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Nuon wil stroommeters tegen aftappen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jun 10, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,720
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  <DIV =erDBlue1>Continuon Netbeheer wil slimme meters invoeren</DIV>
  <DIV =content style="PADDING-BOTTOM: 0px"><B =normalDBlue1bold10>9 jun 2005 | Arnhem | Nuon [/B]</DIV><A name=23730></A>
  <DIV =content2>
  <DIV =normalLBlue1bold></DIV>
  <DIV =normalDBlue1></DIV>
  <DIV =normalDBlue1>Continuon Netbeheer, de beheerder van de elektriciteits- en gasnetten van Nuon, wil bij 100.000 huishoudelijke klanten een innovatief meet- en regelsysteem invoeren. De onderneming selecteert nu via een Europese aanbestedingsprocedure een leverancier. Kern van het systeem is een ‘slimme meter’ die via het elektriciteitsnet gegevens verstuurt. Hiermee kunnen de meterstanden op afstand worden uitgelezen. Verder kan het systeem op afstand de elektriciteit in- en uitschakelen, stroomuitval meten en netspanning registreren. Ook biedt het mogelijkheden voor meerdere tariefsoorten, energiebesparingacties en prepaid toepassingen.</DIV></DIV><A name=23731></A>
  <DIV =content2>
  <DIV =normalLBlue1bold></DIV>
  <DIV =normalDBlue1></DIV>
  <DIV =normalDBlue1>Een proef bij 1.200 huishoudens in Arnhem en Lelystad wijst uit dat de techniek er klaar voor is. Begin 2006 wil de netbeheerder starten met het plaatsen van de 100.000 systemen. In het najaar van 2005 wordt een definitief besluit genomen over de invoering en de regio waar deze systemen ingevoerd worden. Dat besluit hangt onder meer af van de wet- en regelgeving, die op dit moment sterk in beweging is. Voorwaarde voor Continuon Netbeheer is dat de wetgeving voldoende ruimte biedt om dit systeem bij al haar 2,8 miljoen klanten te installeren. Naar verwachting ontstaat hierover de komende maanden duidelijkheid.</DIV></DIV><A name=23732></A>
  <DIV =content2>
  <DIV =normalLBlue1bold>Voordelen</DIV>
  <DIV =normalDBlue1></DIV>
  <DIV =normalDBlue1>Bij de slimme meters hoeven klanten de meterstanden niet meer zelf door te geven, omdat die meterstanden op afstand worden uitgelezen. Op elk gewenst moment zijn de actuele en juiste meterstanden bekend. Daarmee worden onjuiste meterstanden bij de jaarafrekening, verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier voorkomen.</DIV></DIV><A name=23733></A>
  <DIV =content2>
  <DIV =normalLBlue1bold></DIV>
  <DIV =normalDBlue1></DIV>
  <DIV =normalDBlue1>Het opsporen van energiediefstal (fraude) wordt eenvoudiger. Wanneer het totale geregistreerde verbruik van een wijk of straat afwijkt van de hoeveelheid geleverde elektriciteit, kan er sprake zijn van energiediefstal.</DIV></DIV><A name=23734></A>
  <DIV =content2>
  <DIV =normalLBlue1bold></DIV>
  <DIV =normalDBlue1></DIV>
  <DIV =normalDBlue1>Verder biedt het systeem energieleveranciers de mogelijkheid om nieuwe diensten (meerdere tariefsoorten), energiebesparingacties en prepaid toepassingen aan te bieden. Ook geeft het Continuon Netbeheer informatie over de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening, zoals netspanning en stroomuitval.</DIV>
  <DIV =normalDBlue1>[​IMG]</DIV></DIV>