Om: 'kampen Kan Niet Anders Dan Softdrugs Gedogen'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 16, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,293
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  OM: 'KAMPEN KAN NIET ANDERS DAN SOFTDRUGS GEDOGEN'

  KAMPEN - Onwerkbaar. Onuitvoerbaar. Onmogelijk. Officier van Justitie Peter Berden had woensdagavond aan zinnen van een enkel woord genoeg om een oordeel te vellen over de wens van de Kamper gemeenteraad om de verkoop van drugs in deze gemeente uit te bannen.

  Deze zogeheten 'nul-optie' is - zo beklemtoonde Berden in een vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen - ,,in beginsel het uitgangspunt van ons beleid, maar in de praktijk onuitvoerbaar".

  Samen met de Kamper politiechef Ingrid van Lankeren en burgemeester Jan Oosterhof beantwoordde Berden vragen van raadsleden over het recente rapport van de politie over de verkoop en het gebruik van softdrugs in Kampen. 'Zero-tolerance' - strikt vervolgen van elke vorm van drugshandel - is in Kampen onuitvoerbaar, zo benadrukte hij.
  ,,Bestrijden van soft- drugsverkoop in Kampen is als het drukken op een
  waterbed: wat je op de ene plek wegdrukt komt iets verderop weer naar boven. Gedogen en tegelijkertijd de uitwassen bestrijden is de enige realistische aanpak."

  Die feitelijke beperking tot het bestrijden van uitwassen - zoals overlast en de verkoop aan jongeren van onder de achttien - wil er bij veel raadsleden niet in. Ruud Tvller (Gemeente Belang Kampen): ,,Wat is een overheid waard die gedogen tot uitgangspunt van beleid kiest? Als je gedoogt ga je van kwaad tot erger. Het is nogal een verschil of onkruid vijf centimeter of twee meter hoog staat. Er zijn nu allerhande mogelijkheden om straffend op te treden tegen de verkoop van drugs.
  Waarom gebeurt dat niet? Omwonenden van het Keldertje (illegale coffeeshop aan de Schoolstraat, cdg) klagen niet meer, omdat er toch niets met hun klachten gedaan wordt."

  Ook ChristenUnie en SGP zetten grote vraagtekens bij de door Berden geponeerde onontkoombaarheid van gedogen: ,,78 procent van alle gemeenten in ons land kiest er voor om verkoop van softdrugs niet te gedogen. Waarom is dat dan juist in Kampen zo moeilijk?" Berden: ,,Dat heeft te maken met de feitelijke situatie in Kampen. Uitbannen is onmogelijk, zinvol is alleen het optreden tegen uitwassen en het beperken van kwalijke gevolgen. Daarom hebben we in het overleg van burgemeester, politiechef en Officier van Justitie besloten ons primair te richten op de verkoop aan minderjarigen en overlast in de woonomgeving."

  Politiechef Van Lankeren zei het huidige beleid 'niet duidelijk genoeg'
  te vinden, maar tekende daar meteen bij aan dat sluiting van 'het Keldertje' in haar ogen geen goede keus is. ,,Dan verliezen we het zicht op de verkoop van softdrugs." Zij is een voorstander van een gedoogde coffeeshop. ,,Dan kun je gerichter controleren en heb je greep op wat er verkocht wordt. Als je stopt met gedogen, vervaagt de grens tussen hard- en softdrugs en worden de risico's voor jongeren een stuk groter."

  Aan het eind van de zomer komt het college van B en W met een notitie, waarin het feitelijke beleid met betrekking tot verkoop en gebruik van drugs van de afgelopen vier jaar - en de effecten daarvan - tegen het licht wordt gehouden. In september buigt de gemeenteraad zich daar over en zal vervolgens laten weten of dat beleid eventueel aangepast moet worden.

  Source: De Stentor
  Pubdate: 13 april 2007