1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

OM moet vervolging staken

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Oct 17, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  OM moet vervolging staken  Dinsdag 11 oktober 2005 - ROTTERDAM – De rechtbank in Rotterdam heeft gisteren het Openbaar Ministerie (OM) de vervolging van een verdachte van drugshandel verboden. De rechters kwamen tot dit besluit omdat politie en justitie gebruik hebben gemaakt van afgeluisterde telefoongesprekken tussen hem en zijn advocaat.

  De raadsman van S., F. van Ardenne, heeft dit gisteren laten weten. De rechters bevolen justitie verder deze verdachte, R.S., direct vrij te laten.

  S. wilde na een inval in zijn woning een afspraak met zijn advocaat maken. Hij belde daarover twee keer met zijn raadsman. In de gesprekken gaf hij aan inhoudelijk over deze kwestie te willen overleggen.

  De politie besloot daarop de man te arresteren, nog voordat de verdachte met zijn advocaat kon praten. S. werd uiteindelijk aangeklaagd voor handel in cocaïne en heroïne en het illegaal bezit van een vuurwapen.

  Het overleg tussen advocaat en verdachte is in Nederland beschermd. Politie en justitie mogen daarvan voor de opsporing geen gebruik maken. „Daar hebben politie en justitie in deze zaak weer lak aan gehad“, constateert Van Ardenne.