1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Omzet smartshops gehalveerd door ephedra verbod

Discussion in 'Kruiden & cactus' started by Alfa, Mar 17, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  <DIV =PageTitle>
  <H1>Omzet smartshops gehalveerd
  </H1></DIV>
  <DIV =ColomnBlock>
  <DIV =MainContent>
  <DIV =Content>14-3-2005


  Ephedra is een prestatieverhogend middel dat sinds april 2004 uit de schappen van smartshops en internetwinkels is verdwenen. De Raad van State adviseerde staatssecretaris Hoogervorst het middel niet langer als levensmiddel toe te laten maar te laten vallen onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.


  Smartshopeigenaren raakten gedupeerd door het besluit; hun omzet halveerde, zo blijkt uit een rondgang langs diverse smartshophouders. Wat er gebeurd is met de ephedra gebruikers is onduidelijk. Onder de gebruikers van ephedra producten bevonden zich vooral partygangers en mensen die wilden afslanken. Volgens de smartshophouders is slechts een klein overgestapt op de legale ephedravervangers. De meesten zijn waarschijnlijk gestopt of overgestapt op illegale middelen, zoals XTC. Een derde groep ephedragebruikers is de vinden onder sporters en mensen met beroepen die uithouding vragen, zoals in de horeca en bouw.


  “Er moeten vele duizenden ephedragebruikers zijn geweest. Het middel was echt populair. We weten niet wat al die mensen zijn gaan doen”, zegt onderzoeker Cas Barendregt van het IVO, “daarom proberen we ephedra gebruikers van toen en nu op te sporen en te interviewen via een enquêteop internet (www.ivo.nl).</DIV></DIV></DIV>