1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Onderzoek naar drugshandel in Flevoland afgerond

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jul 31, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  maandag, 31 juli 2006
  In een onderzoek onder verantwoordelijkheid van de politie Flevoland dat zich aanvankelijk op drugshandel richtte, is ook de verdenking van andere strafbare feiten naar voren gekomen. Acht verdachten zijn aangehouden, waarvan er nog zes in voorlopige hechtenis zitten. Bij het onderzoek dat ruim een half jaar duurde zijn verschillende soorten strafbare feiten aan het licht gekomen: handel in en uitvoer van MDMA (de stof waarvan XTC-pillen worden gemaakt), omkoping van politieambtenaren, aannemen van steekpenningen, witwassen, deelnemen aan een criminele organisatie, heling en handel in en gebruik van verboden spierversterkende middelen.

  Er is ruim 6 kilogram MDMA in beslag genomen, goed voor de productie van ongeveer 60.000 pillen. De genoemde drugs kwamen uit het zuiden van het land en waren bestemd voor uitvoer naar Engeland.De Koninklijke Marechaussee en de regiopolitie Friesland hebben aan het onderzoek meegewerkt.

  De politie heeft in de loop van het onderzoek in totaal acht personen aangehouden, allen mannen in de leeftijd van 22 tot 47 jaar. Vier van hen komen uit Lelystad, de anderen uit België en Zutphen. Zes verdachten zitten nog in voorlopige hechtenis. De feiten waarvoor ze vast zitten, verschillen per verdachte.Vrijdagmiddag is op verzoek van de Officier van Justitie van één verdachte de voorlopige hechtenis geschorst. Een andere verdachte is na twee dagen in verzekering stelling heengezonden.

  Drie van de aangehouden personen zijn opsporingsambtenaren, twee bij de regiopolitie Flevoland en één bij de Koninklijke Marechaussee. Een vierde verdachte is een oud-lid van de Koninklijke Marechaussee, die ervan wordt verdacht ook in zijn diensttijd strafbare feiten te hebben gepleegd.

  Tegen twee van de verdachten loopt een strafrechtelijk financieel onderzoek vanwege de verdenking van omkoping en witwassen. Dat onderzoek zal nog enkele maanden in beslag nemen.
  De zaak zal naar verwachting in september voor de eerste keer (pro forma) voorkomen. De inhoudelijke behandeling zal later plaatsvinden.

  bron:OM

  http://www.emea.nl/content/view/17551/85/