ONENIGHEID IN KABINET OVER WIET

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 17, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,290
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  ONENIGHEID IN KABINET OVER WIET

  DEN HAAG, 9 APRIL. Het kabinet heeft gisteren geen overeenstemming bereikt
  over de 'cannabisbrief' van de ministers Donner (Justitie, CDA), Remkes
  (Binnenlandse Zaken, VVD) en Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD). Met name
  D66-minister De Graaf verzet zich tegen de in de brief aangekondigde
  maatregelen om strenger op te treden tegen coffeeshops, zo bevestigen
  bronnen rond het kabinet.

  Er is overeenstemming over onderzoek naar de gevolgen voor de
  volksgezondheid van het hogere THC-gehalte in nederwiet. THC is de stof in
  cannabis die een roeswerking heeft. Als dat onderzoek uitwijst dat die
  risico's onaanvaardbaar hoog zijn, kunnen er maatregelen genomen worden om
  verkoop van die nederwiet te verbieden. Maar andere in de brief
  aangekondigde maatregelen om het aantal tot nu toe gedoogde verkooppunten
  van softdrugs tegen te gaan, moeten wat D66 betreft worden aangepast.

  Vice-premier Zalm (Financien, VVD) bevestigde gisteren dat de brief na een
  eerste bespreking niet deze, maar volgende week naar de Tweede Kamer wordt
  verstuurd. ,,Hij zal hier en daar worden aangepast'', aldus Zalm. Volgens
  Zalm is het niet de voorkeur van het kabinet om zonder de resultaten van
  wetenschappelijk onderzoek ,,bepaalde soorten wiet op een lijst te zetten''.
  In het regeerakkoord al aangekondigd beleid om het aantal coffeeshops in de
  directe omgeving van scholen en in grensgemeenten (drugstoerisme) aan banden
  te leggen, blijven in de de
  finitieve cannabisbrief wel overeind.

  De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren een softdrugsnota
  gepresenteerd waarin legalisering van de nederwietkweek wordt bepleit.
  Coffeeshops moeten van de PvdA worden verplicht om vervolgens hun
  handelsvoorraad van die legale kwekerijen te betrekken. Wie dan nog zaken
  doet met illegale kwekerijen loopt het risico dat zijn coffeeshop gesloten
  wordt. Volgens de PvdA zal dergelijk beleid de overlast in woonwijken van
  illegale kwekerijen terugdringen. In de cannabisbrief van Donner cs wordt
  elke vorm van legalisering van softdrugs overigens afgewezen.

  De PvdA schaart zich wel achter de zorgen van het kabinet over het verhoogde
  THC-gehalte in softdrugs. Controle is er volgens de PvdA nauwelijks, en ook
  wordt er bijna geen onderzoek gedaan naar de risico's voor de
  volksgezondheid. Daarnaast wordt de kwaliteit van nederwiet in toenemende
  mate aangetast door het vaak overdadige gebruik van pesticiden en
  groeimiddelen door telers. Net als het kabinet bepleit de PvdA hogere
  strafmaten voor illegale wietteelt.
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,290
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'WIETVERBOD TREKT CRIMINALITEIT AAN'

  ALKMAAR - Coffeeshophouders zijn woedend dat de ministers Donner en
  Hoogervorst overwegen de verkoop van nederwiet te verbieden. Volgens de
  Vereniging van Cannabisdetaillisten wordt met zo'n verbod veertig jaar
  overheidsbeleid 'in een keer te grabbel gegooid'. Het werkzame bestandsdeel
  THC in nederwiet is volgens de ondernemers de afgelopen jaren niet veel
  hoger geworden.

  Nederwiet heeft volgens hen niets met harddrugs te maken. Dat zei gisteren
  de voorzitter van de vereniging, J. Goos. ,,Softdrugs blijven softdrugs. Het
  is een kwestie van doseren.''

  De coffeeshophouders waarschuwen voor criminalisering van nederwiet. ,,We
  krijgen dan met straatdealers en achterkamertjeshandel te maken. Een
  vermenging met de harddrugswereld. Daar zit niemand op te wachten.''

  R. Hewitt, eigenaar van coffeeshop Anytime in Alkmaar, is het met de
  vereniging eens. ,,Ze slaan het verkeerde pad in. Argumenten over een te
  hoog THC-gehalte slaan nergens op. Hoe sterker, hoe minder je hoeft te
  roken. Softdrugs hebben niets met harddrugs te maken. De jeugd wordt nu
  beschermd, want er is die wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar om een
  coffeeshop in te mogen. Willen ze wiet verbieden, dan helpen ze de jeugd
  naar de klote. Je trekt de wiet naar de illegaliteit en dan is er helemaal
  geen controle meer.''

  Volgens H. van den Brink, eigenaar van de coffeeshops Splif in Beverwijk en
  Purmerend, heeft de overheid zelf de verbeterde kwaliteit van de nederwiet
  in de hand gewerkt. ,,De overheid heeft de coffeeshops uit het schemergebied
  gehaald en als er een verbod komt, gaan we weer ondergronds. Net als vroeger
  toen we hasj uit het buitenland rookten met een nog hoger THC-gehalte dan nu
  in de nederwiet zit.''

  ,,Toen dat werd verboden is een interessante cultuur in de binnenkweek
  ontstaan en het is zo dat de wiet steeds beter wordt. Voor coffeeshophouders
  is dat interessant. We mogen maar 500 gram in huis hebben en als je een goed
  product hebt, verdien je niet alleen meer geld maar kun je ook wiet in
  kleinere verpakkingen verkopen. Beter een goede joint, dan drie halfbakken,
  zeg ik altijd maar.''

  Een woordvoerder van Dutch-Garden, een home grow center met onder meer een
  filiaal in Uitgeest, denkt dat de plannen van de ministers in de praktijk
  moeilijk haalbaar zijn. ,,Ik rook zelf al twintig jaar en dat gedoe over dat
  THC-gehalte is onzin. In 1990 was er ook heel goede marihuana. Verbieden
  lost niets op. Ze zouden iets aan het achterdeurverhaal moeten doen.

  Een coffeeshophouder weet waar hij aan toe is, hoeveel hij in huis mag
  hebben, maar er is geen officieel inkooppunt. Als je teelt legaliseert, kun
  je ook controle op het product uitoefenen. Nu is het illegaal en is er geen
  controle, dan kun je je wel voorstellen wat er gaat gebeuren als wiet wordt
  verboden.''

  Bij Hendrik Jan Trading in Den Helder, een growshop in Den Helder, kunnen ze
  zich niet voorstellen dat er een verbod op nederwiet zou kunnen komen.
  ,,Roken is niet gezond, maar je kunt beter goede kwaliteit roken dan de
  rotzooi die we hier vijftien jaar geleden hadden. Een verbod zet geen zoden
  aan de dijk, want dan komt wiet weer in het undergroundcircuit terecht. Ze
  maken zich gewoon drukker dan het in werkelijkheid is.''
   
 3. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,290
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  POLITIEK WORDT HARDER OVER SOFTDRUGS

  Tot een algeheel verbod zal het niet zo snel komen. Maar de druk op de
  coffeeshops neemt wel toe. De politiek heeft steeds meer oog gekregen voor
  de nadelen van een fenomeen dat ooit alleen maar werd gezien als een uiting
  van de relaxte samenleving die Nederland graag wilde zijn.

  DEN HAAG - Enkele maanden geleden liet de PvdA een opvallend geluid horen.
  De sociaal-democraten wilden af van coffeeshops in woonbuurten. Niet dat de
  PvdA ineens was afgestapt van het ideaal dat softdrugs ooit worden
  gelegaliseerd. Maar daarvoor is wel nodig dat de rest van de wereld er ook
  zo over gaat denken en bereid is internationale verdragen over de
  bestrijding van verdovende middelen te herzien. En het kan nog wel even
  duren voor het zover is.

  De PvdA vindt inmiddels dat ze bewoners van oude buurten, waar het met de
  leefbaarheid toch al niet best gesteld is, niet langer mag vragen de
  overlast van coffeeshops in hun woonomgeving tot die tijd maar voor lief te
  nemen. Coffeeshops moeten daarom naar plekken waar niemand er last van
  heeft. Eerder al pleitten de sociaal-democraten voor een harde aanpak van de
  thuisteelt van wiet, die gepaard gaat met brandgevaarlijke situaties, het
  illegaal aftappen van stroom, en overlast in woonbuurten.

  DE SOCIAAL-DEMOCRATEN DENKEN DAARMEE IN LIJN MET HET CDA-VVD-D66-KABINET.
  Ook dat praat deze week over aanscherping van het coffeeshopbeleid. De
  aanpak van thuisteelt wordt strenger. Er wordt scherper op toegezien dat
  coffeeshops niet te dicht bij scholen staan. In grensgebieden wordt het
  aantal coffeeshops teruggedrongen. Om het drugstoerisme tegen te gaan wordt
  de verkoop van drugs aan buitenlanders verboden.

  Zorgen hebben de bewindslieden over het de laatste jaren explosief
  toegenomen gehalte aan THC in nederwiet (gemaakt van de vrouwelijke
  bloemknoppen van de cannabisplant) en hasj (gemaakt van de hars van deze
  plant). THC staat voor tetrahydrocannabinol en is de belangrijkste werkzame
  stof in wiet en hasj. Het kabinet vindt die toename -het resultaat van ver
  edeling- een ongewenste ontwikkeling en maakt zich daarbij vooral zorgen
  over jonge, onervaren softdrugsgebruikers. Die kunnen onverwacht heftige
  effecten als angst- en paniekaanvallen ervaren, menen de bewindslieden.

  Het kabinet praat morgen daarom over een voorstel om nader onderzoek te doen
  naar het THC-gehalte in softdrugs. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen
  of wiet of hasj met een bepaald, hoog THC-gehalte nog wel thuishoort in de
  categorie softdrugs of dat die moeten worden beschouwd als harddrugs. Als
  dat laatste de conclusie is, kan het voor die 'sterke' variant het einde
  betekenen van het jarenlang gevoerde gedoogbeleid jegens wiet en hasj.

  Het lijkt onwaarschijnlijk dat dat betekent dat alle coffeeshops in
  Nederland dan snel zullen worden gesloten. Maar ze krijgen er naast de
  bepalingen waaraan ze zich nu al moeten houden, wel een nieuwe eis bij: geen
  hasj of wiet verkopen boven een bepaalde sterkte.
   
 4. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,290
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  KABINET EENS MET VERBOD OP VERKOOP TE STERKE NEDERWIET

  DEN HAAG - Het kabinet wil de verkoop van nederwiet verbieden als uit
  onderzoek blijkt dat die softdrug te sterk is geworden. Tevens vraagt het
  gemeenten de verkoop van cannabis in de buurt van scholen en de landsgrenzen
  zoveel mogelijk te beperken.

  De ministerraad stemde donderdag op hoofdlijnen in met deze voorstellen van
  de ministers Hoogervorst (Volksgezondheid), Donner (Justitie) en Remkes
  (Binnenlandse Zaken). Volgens vice-premier Zalm, die minister-president
  Balkenende wegens afwezigheid verving, gaat de 'cannabisbrief' van het
  kabinet volgende week naar de Kamer.

  Instellingen voor verslavingszorg waarschuwen al jaren voor de steeds
  sterkere nederwiet en -hasj. Het THC-gehalte (de werkzame stof) in de
  softdrug is door de professionele kweekmethoden explosief gestegen. Het
  onderzoek dat het kabinet begint, moet de gezondheidsrisico's van het
  gebruik van deze sterke cannabis in kaart brengen.

  Verder gaat de celstraf voor de grootschalige teelt van cannabis omhoog van
  vier naar vijf jaar.