1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Ontbreken Coffeeshop Beperkt Drugsoverlast

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,737
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  ONTBREKEN COFFEESHOP BEPERKT DRUGSOVERLAST


  GRONINGEN - Grensgemeenten in de provincie Groningen kennen nauwelijks drugstoerisme uit Duitsland. In tegenstelling tot de situatie in Limburg, zijn het juist de gemeenten verder landinwaarts die hier last van hebben en dan vooral Winschoten en de stad Groningen.


  De verklaring daarvoor is eenvoudig: in de drie Groningse grensgemeenten zijn geen coffeeshops. Volgens woordvoerders van de gemeenten Reiderland en Bellingwedde is er bij hen geen animo voor. Vlagtwedde hanteert een nulbeleid. "Incidenteel krijgen we een aanvraag binnen voor vestiging van een coffeeshop", liet een woordvoerster woensdag weten. "Als we die vervolgens afwijzen, horen we er niks meer van. Er is nog nooit beroep aangetekend."


  Het verder van de grens gelegen Winschoten ervaart juist veel overlast.


  Bijna negen van de tien kopers van softdrugs komen uit Duitsland.


  Beleidsmedewerker K. van den Broek: "In onze gemeente zijn twee coffeeshops, die voor relatief weinig problemen zorgen. De overlast komt van de illegale handel."


  De gemeente bestrijdt de overlast door horecagelegenheden en smartshops waaruit wordt verkocht voor korte of langere tijd te sluiten. Het aantal coffeeshops is de laatste jaren bovendien drastisch verminderd. In de jaren negentig telde Winschoten, met een kleine 20.000 inwoners, er nog negen. "We zijn van plan de resterende twee vanuit het centrum van Winschoten naar een locatie in de buurt van de snelweg A7 te verplaatsen", aldus Van den Broek.


  Winschoten ziet het meest in legalisering van wiet en hasj. "Wij voeren het landelijk beleid keurig uit, maar het probleem los je zo niet op."


  Ook in de stad Groningen komen veel kopers uit Duitsland. De stad heeft veertien coffeeshops, bijna allemaal in het centrum. De gemeente heeft geen plannen de verkooppunten buiten de stad te huisvesten, omdat er van grote overlast geen sprake is. "De gemeente hanteert juist de regel dat de shops in het stadscentrum gevestigd moeten zijn. Wij hebben daar goede ervaringen mee", aldus een woordvoerster.