1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Ook camera's bij grens VS-Mexico

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jun 2, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Uitgegeven op vrijdag 02 juni 2006 om 17:27:06

  (Novum/AP) - Nadat eerder de Amerikaanse regering besloot tot de bouw van een hek langs een flink deel van de Amerikaans-Mexicaanse grens, het inzetten van de Nationale Garde en het opwerpen van obstakels voor terreinwagens, kondigde de gouverneur van Texas vrijdag aan dat ook camera's zullen worden ingezet. Die moeten de stroom van illegale migranten vanuit Mexico en de smokkel van drugs terugdringen.

  Gouverneur Rick Perry maakte bekend dat Texas vijf miljoen dollar uittrekt voor de aanschaf en plaatsing van infraroodcamera's die ook 's nachts de grens in de gaten kunnen houden. Vorige maand ging de Amerikaanse Senaat akkoord met een breed pakket aan maatregelen die betrekking hebben op de illegale migratie. De Senaat stemde zowel in met de door president George Bush gewenste verscherpte bewaking van de Amerikaans-Mexicaanse grens als met de kans die de regering miljoenen illegale immigranten wil geven op het Amerikaanse staatsburgerschap.

  Eerder maakte Bush bekend dat de Nationale Garde ingezet zal worden om de grens met Mexico te bewaken en dat er langs zo'n zeshonderd kilometer langs diezelfde grens een hek zal worden gebouwd.

  Het hek moet ervoor zorgen dat de grens op de meest kwetsbare plekken minder aantrekkelijk wordt voor aspirant-immigranten. In totaal is de Mexicaans-Amerikaanse grens ongeveer 3200 kilometer lang. Behalve een hek komen er langs een strook van ruim 800 kilometer obstakels die het moeilijk moeten maken voor auto's om de grens over te rijden. In de VS verblijven naar schatting twaalf miljoen illegalen, van wie de helft Mexicanen.

  [Copyright 2006, Novum]

  bron nieuws nl