1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

oostendenaar opgepakt met 668 xtc pillen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Apr 20, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Oostendenaar opgepakt met 668 xtc-pillen
  Het parket in Brugge vraagt de onderzoeksrechter de aanhouding van een 28-jarige Oostendenaar. De man wordt beticht van xtc-verkoop. Bij een huiszoeking werden 668 xtc-pillen aangetroffen. Volgens het Brugse parket verkocht de man in dancings in heel Vlaanderen.

  De politie hield de verdachte al een tijdje in het oog. In dit dossier is ook een afnemer opgepakt. Het betreft een man uit Ardooie die onder voorwaarden vrij was. Het parket vermoedt dat de man zijn drugshandel terug heeft opgestart. Ook zijn aanhouding werd gevorderd bij de onderzoeksrechter.

  bron ombudsman