1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Oud-directeur Tcr Hoofdverdachte Cocaïnesmokkel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 20, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,720
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  OUD-DIRECTEUR TCR HOOFDVERDACHTE COCAÏNESMOKKEL
  ROTTERDAM - Oud-directeur Jan L. van het failliete afvalverwerkingsbedrijf Tankercleaning Rotterdam (TCR) is een van de hoofdverdachten van cocainesmokkel tussen Curagao en Rotterdam. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie heeft zaterdag een bericht hierover in de Volkskrant bevestigd.
  L. werd in 1996 tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens milieudelicten bij TCR. Justitie verdenkt hem en twee mede-hoofdverdachten ervan dat ze een transport van 1780 kilo cocaine hebben georganiseerd. De douane onderschepte de partij eind januari in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een industriele boiler.
  Justitie hield ook nog vier andere verdachten aan. Woensdag is er een regiezitting in de zaak.
  Het gerechtshof in Den Haag had L. in 1996 veroordeeld voor grootscheepse illegale lozingen van zwaar verontreinigd afvalwater in de Botlek, de illegale uitvoer van chemisch afval, valsheid in geschrifte en deelneming aan een criminele organisatie. Jan L. was een van de drie broers die bij TCR de scepter zwaaiden. De affaire leidde tot het persoonlijk faillissement van de gebroeders.
  Oud-minister Kroes
  Ook oud-minister Kroes raakte bij het milieuschandaal betrokken. Als minister van Verkeer en Waterstaat had ze 23 miljoen gulden subsidie verstrekt aan TCR, nadat justitie al had laten weten verdenkingen tegen het bedrijf te koesteren. Kroes heeft altijd gezegd dat haar geen blaam treft in de affaire.
  Ze vond het onterecht dat een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer stelde dat ze verwijtbaar heeft gehandeld en bestuurlijk nalatig is geweest. Volgens Kroes had ze geen juridische middelen om de vergunning van het bedrijf in te trekken.