1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

POLITIE BEPROEFT DUITSE DRUGSTEST

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 4, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  POLITIE BEPROEFT DUITSE DRUGSTEST


  KLEEF - De regiopolitie Gelderland-Zuid gaat de komende jaren de in Duitsland al gebruikelijke drugstest voor automobilisten uitproberen.


  De


  politie wil daarmee cijfers verzamelen over het aantal -vooral jonge- automobilisten dat stoned achter het stuur zit.


  Dat heeft de Gelderse korpschef A. Garssen vrijdag in het Duitse Kleef gezegd. De politie heeft om toestemming voor het gebruik van de Duitse test op Nederlands grondgebied gevraagd.


  Volgens Garssen is het toeval dat de politie experimenten met deze test aankondigt in de week dat minister Peijs van Verkeer heeft gezegd dat zij uiterlijk in 2006 een Europese testmethode wil hebben om drugsgebruik in het verkeer op te sporen. Uit recente cijfers is gebleken dat 17,6 procent van de jongeren zich wel eens onder invloed van stimulerende middelen in het verkeer begeeft.


  De Duitse politie veegt bij verdachte automobilisten met een speciale strip zweet van het voorhoofd. Die strip stoppen zij in een apparaatje, dat met een chemische reactie vervolgens laat zien of de bestuurder onder invloed is. Hoe donkerder de strip wordt, hoe meer de automobilist heeft gebruikt.


  De politie gebruikt de methode sinds een jaar en is volgens R.


  Pannenbdcker


  tevreden over het resultaat. Zolang het afnemen van drugstests in het verkeer in Nederland niet bij wet geregeld is, zijn de resultaten die met de Duitse methode gemeten zijn, in Nederland nog niet strafbaar, aldus Garssen.


  De drugstest maakt deel uit van een drie jaar durend grensoverschrijdend project van beide politiekorpsen en Duitse en Nederlandse instellingen voor verslavingszorg, dat in januari van start is gegaan. De deelnemers hebben geconstateerd, zo zeiden ze gisteren, dat het aantal jonge automobilisten dat onder invloed van drank of drugs achter het stuur zit, in het grensgebied groter is dan elders.