1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Politie: Draagbare Detector Maakt Fouilleren Overbodig

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 12, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  POLITIE: DRAAGBARE DETECTOR MAAKT FOUILLEREN OVERBODIG
  DEN HAAG - De politie krijgt mogelijk de beschikking over draagbare detectors waarmee explosieven, drugs en wapens kunnen worden opgespoord.
  De apparaten, die door kleding kunnen 'kijken', moeten bij grote evenementen worden ingezet, waar mensen nu nog worden gefouilleerd.
  Dat bevestigt het CIP, de divisie van de politie die is belast met beveiligingstechnologie. Er zijn al detectors die door textiel en papier kunnen zien, maar die zijn nog te groot voor controles op straat.
  Onderzocht wordt of de bestaande apparatuur kan worden verkleind tot handzaam laptopformaat, of zelfs nog kleiner.
  De politie ziet in de nieuwe technologie een belangrijk wapen tegen criminaliteit en terrorisme. Zo kunnen bezoekers van voetbalstadions en concerten, mogelijke doelwitten van aanslagen, ermee worden gecontroleerd op verboden wapenbezit.
  Onderzocht wordt of de inzet van doorkijkscanners juridisch mogelijk is.
  Volgens een woordvoerder van het CIP wordt onder meer bekeken of de detectoren strijdig zijn met privacywetgeving. "Prioriteit iin echter is of het technisch gezien mogelijk is.
  En als zo'n ding twee ton kost en je kunt er een mensenleven mee redden, dan is de prijs een minder groot obstakel."

  Source: Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) 6 juli 2006