1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

politie friesland brengt handel slag tor

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 23, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  POLITIE FRIESLAND BRENGT HANDEL IN DRUGS SLAG TOE

  Leeuwarden - De politie Friesland heeft een 47-jarige man uit de
  gemeente Lemsterland en een 17-jarige jongen uit Den Haag opgepakt voor
  drugshandel.
  Met de arrestatie is de drugshandel in Zuidwest-Friesland een flinke
  slag toegebracht, zo maakte de politie maandag bekend. Justitie is beide
  mannen op het spoor gekomen na klachten van omwonenden.

  De 47-jarige man wordt ervan verdacht dat hij vanaf januari harddrugs
  heeft verkocht in Heerenveen, Lemmer, Echtenerbrug, Bolsward, Sneek,
  Wolvega en Steggerda. Hij had naar schatting zo'n veertig tot vijftig
  afnemers. Bij de arrestatie, die al op 4 oktober plaatshad, heeft de
  politie de woning en de auto van de man doorzocht. Ze heeft harddrugs
  gevonden en een aanzienlijk geldbedrag.

  De man zou de drugs hebben afgenomen van een 17-jarige jongen uit Den
  Haag. Die is op 11 oktober gearresteerd. Beide verdachten zitten vast.