1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Politie mag bevel uitkleden geven

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Oct 5, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Donderdag 5 oktober 2006 - DEN BOSCH – De wetsbepaling die luidt dat de politie een verdachte ‘aan de kleding’ mag onderzoeken, gaat zover dat de politie de verdachte mag bevelen zich geheel uit te kleden. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in de zaak tegen een Franse drugskoerierster.
  De 39-jarige Française werd vorig jaar van de weg gehaald omdat de politie haar onder verdachte omstandigheden vanuit Rotterdam naar de grens bij Hazeldonk zag rijden. Er werd een vrouwelijke agente opgetrommeld, die de vrouw in de doucheruimte van een benzinestation apart nam en haar vroeg zich geheel te ontkleden. De agente trof in de kleding geen ongerechtigheden aan, maar zag wel iets merkwaardigs uit de vagina van de ontklede vrouw bungelen. Het bleek een condoom, dat tien gram heroïne en zes gram cocaïne bevatte.

  Volgens de raadsman van de Française was hier duidelijk sprake van een ‘onderzoek in het lichaam’, dat alleen door een arts mag worden uitgevoerd. De agente verklaarde voor het gerechtshof dat zij en de verdachte rechtop stonden, dat zij ‘niet speciaal naar haar vagina had gekeken’ en dat zij haar ook niet had gevraagd bepaalde houdingen in te nemen. „Van een onderzoek in het lichaam is dus geen sprake geweest, zelfs niet van een uitwendige schouwing van de openingen en holten van het onderlichaam“, concludeert het hof.

  Het hof omschrijft de gebeurtenissen als ‘onderzoek aan de kleding’. „De politie is daarbij op proportionele wijze te werk gegaan door het onderzoek op een besloten plaats te laten verrichten door een vrouwelijke politieambtenaar.“

  De Française krijgt een maand gevangenisstraf.
  bron http://www.bndestem.nl/binnenland/article710463.ece