1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Politie ontmantelt 'drugsfabriek' in Tilburg

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, Jun 22, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  (Novum) - De politie heeft donderdagmiddag 22 juni in Tilburg een professionele hennep- en stekkenkwekerij ontmanteld.

  In een loods midden in een woonwijk troffen agenten op de begane grond een kwekerij met elfhonderd planten aan. Op de eerste verdieping stonden elfduizend stekken.

  Ook werden de vermoedelijke grondstoffen voor het maken van synthetische drugs ontdekt. De 42-jarige eigenaar uit Esbeek meldde zich kort na de inval en zit vast.

  De politie kwam de 'drugsfabriek' op het spoor na tips en onderzoek. Bij de actie in de Lambert de Wijsstraat waren twintig politiemensen betrokken. De recherche is een uitgebreid sporenonderzoek begonnen.

  De benodigde stroom voor de kwekerijen werd buiten de meters om afgetapt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.


  [Copyright 2006, Novum]