1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Politie ontruimt hennepplantage in Roermond

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 21, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  De politie heeft op donderdag 18 mei, om 17.00 uur, in een woning aan de Marsstraat een hennepplantage ontruimd.

  In drie verschillende ruimten troffen de agenten in totaal 460 planten aan. In de woning zijn drie mannen aangetroffen die voor een nader onderzoek in het politiebureau zijn ingesloten. Het zijn allen inwoners van Roermond in leeftijd van 25, 28 en 49 jaar en de politie onderzoekt hun betrokkenheid bij deze kwekerij.

  De planten en de bijbehorende apparatuur zijn in beslag genomen. Het energiebedrijf stelt nog een nader onderzoek naar eventueel gepleegde fraude met de stroomvoorziening.


  bron: misdaadkaart