PREVENTIE IS ZWAK PUNT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 5, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,283
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  PREVENTIE IS ZWAK PUNT IN STRIJD TEGEN DRUGS

  De overheid investeerde in 2002 bijna 186 miljoen euro in haar strijd tegen
  drugs. Dat is aanzienlijk meer dan de voorgaande jaren. ,,Maar zolang er
  slechts vier procent naar preventie gaat, halen we doelstellingen van de
  drugsnota niet'', zegt professor Brice De Ruyver.

  Voor het eerst zijn de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in kaart
  gebracht. De universiteiten van Gent, Leuven en de Franstalige universiteit
  van Brussel deden het onderzoek. In 2002 investeerden de federale,
  gemeenschaps-, gewestelijke en lokale overheden samen 185.908.773 euro. Dat
  komt neer op 18,03 euro per inwoner. Het meeste geld komt van de federale
  overheid, behalve als het om preventie gaat.

  Sinds 1993 stijgen de overheidsinvesteringen in het drugsbeleid. Er gaat nu
  bijna zeven keer zoveel geld naar onderzoek, vijf keer zoveel naar preventie
  en drie keer zoveel naar coordinatie en administratie. Voor de stijging van
  het deel 'justitie en politie' ontbreken de gegevens.

  De overheid mag dan wel steeds dieper in de beugel tasten, de uitgaven voor
  drugs bedragen nauwelijks 0,071 procent van het bruto binnenlands product
  (bbp) en 0,46 procent van de uitgaven in de gezondheidszorg. Ook is de
  financiering erg versnipperd, zeggen de onderzoekers.

  Maar de grote kritiek is dat er veel te weinig geld naar preventie gaat. De
  parlementaire werkgroep drugs vraagt al jaren voorrang te geven aan
  preventie, gevolgd door hulpverlening, en dan pas repressie. In
  werkelijkheid gebeurt net het omgekeerde. In 2002 ging 54 procent van het
  overheidsgeld voor drugs naar justitie en politie, 38 procent naar
  hulpverlening en slechts 4 procent naar preventie.

  Clean binnen, verslaafd buiten

  ,,De slogan van de drugsnota is: beter voorkomen dan genezen. Daar zijn we
  lang nog niet'', zegt Brice De Ruyver, professor van de Universiteit Gent en
  veiligheidsadviseur van premier Verhofstadt. ,,De overheid moet van
  drugspreventie een prioriteit maken. Dan zullen de hoge kosten voor justitie
  en politie vanzelf dalen.''

  ,,Dertig tot vijftig procent van de gevangenen hebben een drugsprobleem.
  Sommigen komen clean binnen, maar raken in de gevangenis verslaafd. De
  drugsnota pleit voor alternatieve straffen voor gebruikers. Dat is wettelijk
  uitgebreid geregeld, maar de diensten die instaan voor de uitvoering van die
  alternatieve straffen worden financieel onvoldoende ondersteund. Justitie en
  hulpverlening moeten nauwer samenwerken.''

  Volgens De Ruyver moeten niet alleen de overheidsuitgaven, maar ook de
  sociale kosten van het drugsprobleem in kaart worden gebracht. Dat zijn
  kosten die voortvloeien uit drugsgebruik, zoals de kosten voor
  drugscriminaliteit. ,,In Amsterdam bedragen de sociale kosten van het
  drugsgebruik maar liefst 100 miljoen euro.''
   
 2. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,283
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  BELGISCH DRUGSBELEID KOST 186 MILJOEN EURO

  GENT - In 2002 gaven de verschillende overheden in Belgie bijna 186 miljoen
  euro uit aan drugbeleid: dat is 18,03 euro per inwoner. Meer dan de helft
  wordt besteed aan repressie. Maar vier procent van het geld gaat naar
  preventie; hulpverlening krijgt 38 procent van de koek. Dat hebben
  onderzoekers van de Universiteit Leuven, Gent en de Universite Libre de
  Bruxelles vastgesteld.

  Zij deden in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid onderzoek naar de
  budgetten die de overheden in Belgie spenderen aan de aanpak van het
  drugsprobleem.

  Uit de studie die vandaag in Gent is voorgesteld, blijkt ook dat de federale
  overheid de meeste middelen uittrekt. Zo wordt de drughulpverleningssector
  voor bijna 89 procent gefinancierd vanuit het federale niveau, terwijl
  gezondheid ook een bevoegdheid is van de gemeenschappen. Alleen voor
  preventie geven de gemeenschappen meer geld uit dan de federale overheid.

  De onderzoekers wijzen er nog op dat de overheid heel wat meer geld uitgeeft
  aan andere sociale en gezondheidsproblemen, zoals thuiszorg en medische
  bijstand.