PREVENTIE IS ZWAK PUNT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 5, 2004.

  1. Alfa

    Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

    Reputation Points:
    14,178
    Messages:
    38,478
    Joined:
    Jan 14, 2003
    117 y/o from The Netherlands
    PREVENTIE IS ZWAK PUNT IN STRIJD TEGEN DRUGS

    De overheid investeerde in 2002 bijna 186 miljoen euro in haar strijd tegen
    drugs. Dat is aanzienlijk meer dan de voorgaande jaren. ,,Maar zolang er
    slechts vier procent naar preventie gaat, halen we doelstellingen van de
    drugsnota niet'', zegt professor Brice De Ruyver.

    Voor het eerst zijn de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in kaart
    gebracht. De universiteiten van Gent, Leuven en de Franstalige universiteit
    van Brussel deden het onderzoek. In 2002 investeerden de federale,
    gemeenschaps-, gewestelijke en lokale overheden samen 185.908.773 euro. Dat
    komt neer op 18,03 euro per inwoner. Het meeste geld komt van de federale
    overheid, behalve als het om preventie gaat.

    Sinds 1993 stijgen de overheidsinvesteringen in het drugsbeleid. Er gaat nu
    bijna zeven keer zoveel geld naar onderzoek, vijf keer zoveel naar preventie
    en drie keer zoveel naar coordinatie en administratie. Voor de stijging van
    het deel 'justitie en politie' ontbreken de gegevens.

    De overheid mag dan wel steeds dieper in de beugel tasten, de uitgaven voor
    drugs bedragen nauwelijks 0,071 procent van het bruto binnenlands product
    (bbp) en 0,46 procent van de uitgaven in de gezondheidszorg. Ook is de
    financiering erg versnipperd, zeggen de onderzoekers.

    Maar de grote kritiek is dat er veel te weinig geld naar preventie gaat. De
    parlementaire werkgroep drugs vraagt al jaren voorrang te geven aan
    preventie, gevolgd door hulpverlening, en dan pas repressie. In
    werkelijkheid gebeurt net het omgekeerde. In 2002 ging 54 procent van het
    overheidsgeld voor drugs naar justitie en politie, 38 procent naar
    hulpverlening en slechts 4 procent naar preventie.

    Clean binnen, verslaafd buiten

    ,,De slogan van de drugsnota is: beter voorkomen dan genezen. Daar zijn we
    lang nog niet'', zegt Brice De Ruyver, professor van de Universiteit Gent en
    veiligheidsadviseur van premier Verhofstadt. ,,De overheid moet van
    drugspreventie een prioriteit maken. Dan zullen de hoge kosten voor justitie
    en politie vanzelf dalen.''

    ,,Dertig tot vijftig procent van de gevangenen hebben een drugsprobleem.
    Sommigen komen clean binnen, maar raken in de gevangenis verslaafd. De
    drugsnota pleit voor alternatieve straffen voor gebruikers. Dat is wettelijk
    uitgebreid geregeld, maar de diensten die instaan voor de uitvoering van die
    alternatieve straffen worden financieel onvoldoende ondersteund. Justitie en
    hulpverlening moeten nauwer samenwerken.''

    Volgens De Ruyver moeten niet alleen de overheidsuitgaven, maar ook de
    sociale kosten van het drugsprobleem in kaart worden gebracht. Dat zijn
    kosten die voortvloeien uit drugsgebruik, zoals de kosten voor
    drugscriminaliteit. ,,In Amsterdam bedragen de sociale kosten van het
    drugsgebruik maar liefst 100 miljoen euro.''
     
  2. Alfa

    Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

    Reputation Points:
    14,178
    Messages:
    38,478
    Joined:
    Jan 14, 2003
    117 y/o from The Netherlands
    BELGISCH DRUGSBELEID KOST 186 MILJOEN EURO

    GENT - In 2002 gaven de verschillende overheden in Belgie bijna 186 miljoen
    euro uit aan drugbeleid: dat is 18,03 euro per inwoner. Meer dan de helft
    wordt besteed aan repressie. Maar vier procent van het geld gaat naar
    preventie; hulpverlening krijgt 38 procent van de koek. Dat hebben
    onderzoekers van de Universiteit Leuven, Gent en de Universite Libre de
    Bruxelles vastgesteld.

    Zij deden in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid onderzoek naar de
    budgetten die de overheden in Belgie spenderen aan de aanpak van het
    drugsprobleem.

    Uit de studie die vandaag in Gent is voorgesteld, blijkt ook dat de federale
    overheid de meeste middelen uittrekt. Zo wordt de drughulpverleningssector
    voor bijna 89 procent gefinancierd vanuit het federale niveau, terwijl
    gezondheid ook een bevoegdheid is van de gemeenschappen. Alleen voor
    preventie geven de gemeenschappen meer geld uit dan de federale overheid.

    De onderzoekers wijzen er nog op dat de overheid heel wat meer geld uitgeeft
    aan andere sociale en gezondheidsproblemen, zoals thuiszorg en medische
    bijstand.