PROEF MET HEROINE VERBREED

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 6, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,281
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  PROEF MET HEROINE VERBREED

  DEN HAAG - De proef met het gratis verstrekken van heroine aan zwaar
  verslaafden wordt hoogstwaarschijnlijk uitgebreid, nu de CDA-fractie in de
  Tweede Kamer dit niet langer afwijst. Door die ommezwaai staan alle
  regeringspartijen achter uitbreiding van het experiment en kan een lang
  gekoesterde wens van met name het Amsterdamse stadsbestuur in vervulling
  gaan. Volgens wethouder Hannah Belliot is gratis heroineverstrekking de
  enige manier om een groep oudere junks in de stad, voor wie afkicken geen
  optie meer is, in toom te houden. Op dit moment experimenteren zes gemeenten
  (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Heerlen en Groningen) met
  heroineverstrekking. In Amsterdam doen 75 junks mee. Dat aantal zou volgens
  Belliot moeten worden uitgebreid tot driehonderd. In haar ogen kan zo
  blijvend een halt worden toegeroepen aan de overlast die de verslaafden
  veroorzaken, vooral door diefstal en berovingen.

  Coalitiegenoten D66 en VVD pleiten al langer voor uitbreiding. Maar het CDA
  hield vast aan de afspraak uit het regeerakkoord de evaluatie van de huidige
  proef af te wachten. De Centrale Commissie Behandeling Heroineverslaafden
  (CCBH) moet het definitieve evaluatierapport nog opstellen.

  Verwacht wordt dat dit, net als een eerdere evaluatie, positief zal
  uitvallen. ''Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het negatief zal
  uitpakken,'' zegt CCBH-directeur Wim van den Brink. Eerder signaleerde de
  commissie bij de deelnemers een verbetering van hun gezondheid en een afname
  van de criminaliteitscijfers.

  CDA-Kamerlid Cisca Joldersma zegt dat haar fractie onder voorwaarden zal
  instemmen met uitbreiding van het experiment.

  ''Als de evaluatie positief uitvalt, is daar met ons over te praten.''
  Joldersma gaat evenwel niet zonder slag of stoot akkoord. Voor het CDA staat
  de gezondheid van de verslaafde voorop. Afname van crimineel gedrag is mooi
  meegenomen, maar niet het belangrijkste. De verstrekking van drugs moet dan
  ook tijdelijk zijn. ''De verslaafde moet uit de vicieuze cirkel worden
  gehaald. Afbouw is het doel.''

  Joldersma vindt een uitbreiding van het aantal deelnemers aan de proef van
  driehonderd naar duizend, zoals een commissie onder leiding van
  CDA-wethouder Rene Paas uit Groningen vorig jaar adviseerde, te ver gaan. Ze
  wil hooguit een kleine groep toevoegen, van mensen die op de voet moeten
  worden gevolgd. ''Als ze na een paar maanden nog steeds crimineel gedrag
  vertonen, worden ze uit de programma gezet.''

  Eind vorige maand sprak minister Johan Remkes (VVD) van Binnenlandse Zaken
  zich in de Eerste Kamer ook al uit voor uitbreiding. Eerder had zijn


  D66-collega Thom de Graaf van Grote-Stedenbeleid hetzelfde gedaan.