1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

psychiatisch onderzoek voor vrouw verdacht van drugs mokkel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 27, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  27/01 Psychiatrisch onderzoek voor vrouw verdacht van drugssmokkel
  Een 41-jarige vrouw uit Riemst die verdacht wordt van de smokkel van zowat 40 kilogram amfetamines, hasj en cocaïne naar Luxemburg en Duitsland, ontloopt voorlopig haar straf. De Tongerse rechter beval vrijdag een psychiatrisch onderzoek om na te gaan of de vrouw, die aan schizofrenie leed op het ogenblik van de feiten, al dan niet toerekeningsvatbaar was en voor zichzelf dan wel voor de maatschappij een gevaar betekent.
  De vrouw stond samen met een 41-jarige kompaan uit Maastricht terecht wegens drugssmokkel en het opzetten van een professionele cannabisplantage in Hoeselt in de loop van september 2002. Bij een inval van de politie troffen de speurders in het pand in de loop van april 2004 143 volgroeide cannabisplanten aan.
  De vrouw wordt ook beticht van de smokkel van cannabis, cocaïne, hasj en amfetamines van Nederland via België naar Luxemburg en Duitsland. Ze organiseerde de drugstransporten tussen september 2002 en april 2003 vanuit Hoeselt. Er is sprake van de smokkel van 14,5 kilogram hasj, 1 kilogram marihuana, 10 kilogram cocaïne en 18 kilogram amfetamines.
  De rechter legde de man uit Maastricht vrijdag wegens de exploitatie van de cannabisplantage wel al een gevangenisstraf van tien maanden op, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 5.500 euro, eveneens met gedeeltelijk uitstel.