1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

recordaantal cannabisplantages ontmanteld in limburg

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Dec 31, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  30/12 Recordaantal cannabisplantages ontmanteld in Limburg
  In 2005 zijn er opmerkelijk veel cannabisplantages ontmanteld in de provincie Limburg. Dat blijkt uit cijfers van de politiediensten van beide gerechtelijke arrondissementen.
  Nederlandse telers steken steeds vaker de grens over. Ze worden ook steeds inventiever. Zo veroorzaakt een plantage op een boot veel minder overlast voor buren.
  In het gerechtelijk arrondissement Tongeren werden in 2005 54 cannabisplantages ontdekt. In 2004 waren dat er maar 35. In het gerechtelijk arrondissement Hasselt werden er afgelopen jaar twintig ontmanteld.
  "Vooral de grote plantages, van minstens honderd planten, zijn de afgelopen drie jaar sterk gestegen in het arrondissement Tongeren", zegt Peter De Buysscher, gerechtelijk directeur van de GDA van Tongeren. "In 2003 ging het om acht grote kweekruimtes, een jaar later steeg het aantal tot 23 en het voorbije jaar telden we er 36."
  "De Nederlandse organisatoren staken de grens over om hun plantages op te zetten, maar ze hebben de Belgische politiediensten onderschat. Nu worden meestal de kwekers en kleine garnalen opgepakt, maar we willen ook de organisatoren aanpakken. Daarvoor zijn we echter afhankelijk van de Nederlandse autoriteiten. Intussen zijn de onderhandelingen tussen beide landen ver gevorderd en in 2006 wordt het voor de gerechtelijke diensten van het arrondissement (GDA) Tongeren een prioriteit om de cannabisteelt nog harder aan te pakken," zegt De Buysscher.
   
 2. < Rat >

  < Rat > Newbie

  Reputation Points:
  0
  Messages:
  13
  Joined:
  Aug 25, 2005
  49 y/o
  Gaat men het nooit inzien? Was er in 2005 te weinig wiet ?
  Nee dus ! Dus wat haalt het uit, behalve het verspillen van ons belastingsgeld.