1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

recordvangst antwerpen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Oct 29, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Vijf aanhoudingen na recordvangst cocaïne Antwerpen
  ANTWERPEN - Het Antwerpse gerecht heeft een criminele organisatie opgerold die zich bezighield met internationale drugshandel. Vijf verdachten zitten in de cel. Ze zouden via de haven van Antwerpen 2.820 kilogram cocaïne hebben ingevoerd.De drugs hebben een straatwaarde van zeker 140 miljoen euro en het gaat om een van de grootste vangsten ooit in ons land, zegt Lieven Muylaert van de Centrale Administratie der Douane en Accijzen vrijdag.

  Het onderzoek naar de organisatie ging op 15 september van start, nadat de Antwerpse douane 420 kilogram cocaïne had aangetroffen in een container met papierwaren. De container was verscheept in Venezuela en werd via Nederland naar Antwerpen vervoerd. De eindbestemmeling was een Luxemburgse firma.

  Nader onderzoek bracht aan het licht dat de organisatie nog een tweede container verwachtte. De Antwerpse douane kon die op 18 oktober onderscheppen. Tussen een lading vinyl vloertegels zat 2.400 kilogram cocaïne verborgen. De container was opnieuw afkomstig uit Venezuela, maar was ditmaal bestemd voor een Nederlandse firma.

  Bij de daaropvolgende huiszoekingen werden zes personen opgepakt. Twee Venezolanen, twee Belgen en een in België verblijvende Nederlander werden uiteindelijk ook aangehouden. Het onderzoek naar de internationale drugssmokkel wordt voortgezet en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.
   
  Last edited: Dec 15, 2005
 2. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Recordvangst cocaïne in Antwerpse haven
  Het Antwerpse gerecht heeft een criminele organisatie opgerold die zich bezighield met internationale drugshandel. Vijf verdachten zitten in de cel. Ze zouden via de haven van Antwerpen 2.820 kilogram cocaïne hebben ingevoerd.De drugs hebben een straatwaarde van minstens 140 miljoen euro.Het gaat om één van de grootste vangsten ooit in ons land, zegt Lieven Muylaert van de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen.

  Het onderzoek naar de organisatie ging op 15 september van start, nadat de Antwerpse douane 420 kilogram cocaïne had aangetroffen in een container met papierwaren. De container was verscheept in Venezuela en werd via Nederland naar Antwerpen vervoerd. De eindbestemmeling was een Luxemburgse firma.

  Tweede container
  Nader onderzoek bracht aan het licht dat de organisatie nog een tweede container verwachtte. De Antwerpse douane kon die op 18 oktober onderscheppen. Tussen een lading vinyl vloertegels zat 2.400 kilogram cocaïne verborgen. De container was opnieuw afkomstig uit Venezuela, maar was ditmaal bestemd voor een Nederlandse firma.

  Bij de daaropvolgende huiszoekingen werden zes personen opgepakt. De Venezolanen B.C.A. (45) en J.A. (35), de Belgen A.G.H. (29) en B.G. (34) en de in België verblijvende Nederlander M.C. (43) werden uiteindelijk ook aangehouden. Het onderzoek naar de internationale drugssmokkel wordt voortgezet en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.De douane nam in 2005 al meer dan zes ton cocaïne in beslag, meer dan het viervoudige vergeleken met 2004.
   
  Last edited: Dec 15, 2005