1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

ROCKER STAAT TERECHT OM UITSPRAAK

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,737
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  ARGENTIJNSE ROCKER VOOR RECHTER OM DRUGSUITSPRAAK


  BUENOS AIRES - Een Argentijnse rocker is maandag aangeklaagd omdat hij tijdens een concert, ruim tien jaar geleden, heeft geroepen dat hij wel trek zou hebben in een jointje. Hij wordt beschuldigd van het goedpraten van marihuanagebruik.


  ,,Ik voel me zo goed dat ik wel een joint zou lusten'', riep de populaire rockzanger Andres Calamaro in november 1994 tijdens een concert voor 100.000 uitzinnige jongeren in La Plata. Een groep boze ouders sleepte Calamaro voor de rechter, maar die sprak hem in 1995 vrij.


  Het kostte de ouders tien jaar om een minder tolarante rechter bereid te vinden om de zaak opnieuw te behandelen. Calamaro's advocaat spreekt schande van de gang van zaken. ,,Dit proces is absurd, het is kafkaiaans'', aldus de raadsman. Hij eist dat de zaak wordt geseponeerd.