1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Rotterdam: Stad Vol Wiet

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 28, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  ROTTERDAM: STAD VOL WIET
  ROTTERDAM - Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam bevinden zich zo'n zesduizend hennepkwekerijen.
  Dat zegt stadsmarinier Frank Belderbos, op basis van gegevens van stroomleverancier Eneco.
  ,,Eneco gaat er, mede op grond van afwijkend stroomverbruik, vanuit dat in twee procent van de panden in de stad iets aan de hand is,'' aldus Belderbos.
  Sinds verschillende partijen, waaronder politie, Eneco en Roteb de handen in een hebben geslagen zijn 450 wietplantages opgerold. Drie van deze hennepteams zijn op dit moment in de stad actief.
  Volgens Belderbos treedt door de harde aanpak steeds vaker het 'waterbedeffect' op. Kwekers zouden in toenemende mate gebieden buiten de stad, zoals de Hoeksche Waard, uitkiezen voor hun activiteiten.
  Politie en OM doen de laatste tijd steeds meer onderzoek naar de organisaties achter de hennepteelt nu gemeente, Eneco en enkele woningcorporaties samenwerken bij het ontmantelen van kwekerijen.
  Justitie meent dat achter de kleinschalige teelt in de stad soms een grote organisatie schuil gaat. Tot nu toe is nog geen criminele organisatie voor hennepteelt vervolgd. Volgens Belderbos zijn er wel drie organisatie 'in beeld' die zich bezighouden met grootschalige wietteelt.
  Wel zijn recent twee grote witwaszaken gewonnen, waarbij de miljoenen waarschijnlijk waren verdiend met hennepteelt. De veroordeelden werden in hun portemonnee geraakt. Ze worden geplukt voor respectievelijk twee en zes miljoen.

  Source: Algemeen Dagblad