1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

ROTTERDAM WIL PRODUCTIE VAN CANNABIS LEGA

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 4, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  ROTTERDAM WIL PRODUCTIE VAN CANNABIS LEGAALISEREN


  Rotterdam - In navolging van andere gemeenteraden heeft ook de Rotterdamse gemeenteraad zich gisteren uitgesproken voor de legalisatie van cannabis.


  Een meerderheid van de raad vindt dat de regering moet beginnen met experimenten die ervoor zorgen dat de 'gecontroleerde productie' niet langer strafbaar is.


  Deze aangenomen motie ligt er, dankzij Leefbaar Rotterdam en de PvdA.


  Die


  besloten een tijd geleden samen te werken om ervoor te zorgen dat er een oproep naar kabinet en Tweede Kamer zou gaan. De twee partijen vonden steun bij andere partijen als GroenLinks en D66. Alleen VVD (4 zetels), CDA


  (5


  zetels) en ChristenUnie-SGP (1 zetel) stemden tegen.


  Zowel de grootste coalitiepartij Leefbaar als de grootste oppositiepartij PvdA in Rotterdam is ervan overtuigd dat de huidige illegale productie van cannabis tot veel criminaliteit leidt, tot gevaarlijke toestanden in woningen zoals hennepkwekerijen, en tot een groot circuit van zwart geld.


  Ook stellen de twee partijen vast dat de overheid in deze situatie nauwelijks grip heeft op het soort softdrugs dat in omloop komt. ,,Er is onvoldoende toezicht op de kwaliteit van het aanbod.'' Ook concluderen ze dat politie en justitie veel tijd kwijt zijn aan het bestrijden van de misstanden rond softdrugs, tijd die beter besteed zou kunnen worden.


  Daarom


  kan cannabis het best gelegaliseerd.


  De VVD toonde zich gisteren echter nogmaals een groot tegenstander van dat idee. VVD-fractieleider George van Gent hekelde de 'volstrekte naoeve gedachte' van Leefbaar en PvdA. Volgens hem kan Nederland op dit vlak helemaal niet in zijn eentje opereren. ,,Nederland kan zich niet apart gedragen in Europa.'' Zou drugs hier gelegaliseerd worden, dan zou er volgens hem nog altijd een illegaal circuit blijven bestaan, naast het legale circuit.


  Het CDA stemde tegen, omdat het - zei fractieleider Harm van den Born - niet gelooft in het afgeven van 'politieke signalen' naar Den Haag. De raad moet zich in Rotterdam maar gewoon bezighouden met de dingen waar ze wel wat over te zeggen heeft, vindt Van den Born.


  De ChristenUnie-SGP, een principikle tegenstander van het vrijgeven van softdrugs, vroeg burgemeester Opstelten in Den Haag ook de Rotterdamse bedenkingen over het plan over te brengen. ,,Kunt u een verslag van dit debat meezenden, met de motie?''