’SAMENHANGEND DRUGSBELEID ONTBREEKT’

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Oct 17, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,298
  Messages:
  38,281
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'SAMENHANGEND DRUGSBELEID ONTBREEKT'

  ORANJESTAD - "Aruba heeft een coherent drugsbeleid nodig, waar de
  ministeries van Justitie, Sociale Zaken en Volksgezondheid nauw bij
  betrokken zijn. Daarvan is op dit moment echter helemaal geen sprake." Dat
  signaleert AVP-Statenlid Edwin Abath.

  Abath verklaarde dat de zaken met de dag meer uit de hand lopen en citeerde
  de moeder van een drugsverslaafde, die wanhopig had uitgeroepen: "Laat de
  Heer mijn zoon tot zich nemen, want dit is geen leven meer." Volgens het
  Statenlid bloeit de drugshandel als voorheen maar heeft de drugsproblematiek
  geen hoge prioriteit bij de zittende regering. "In het begin van zijn
  regeerperiode sprak premier Oduber regelmatig over de materie maar nu hoor
  je hem daar niet meer over. En het helpt ook niet echt wanneer de minister
  van Justitie zegt met harde hand te willen optreden maar voortdurend met
  zijn eigen departement overhoop ligt. Datzelfde geldt voor zijn collega van
  Volksgezondheid, die mooie woorden spreekt maar de deskundigen negeert en
  ruzie maakt met de mensen waarmee hij moet samenwerken. Een minister van
  Sociale Zaken, die het alleen maar over projecten heeft maar daarbij de
  menselijke factor uit het oog verliest, slaat al evenzeer de plank mis. Als
  we dan constateren dat er geen samenwerking is tussen de verschillende
  ministeries, laat staan directeuren van betrokken departementen, dan geeft
  dat wel aan dat we ver van huis zijn."

  DREMPEL

  Volgens Abath was er ten tijde van de kabinetten Eman I, II en III wel
  degelijk sprake van een samenhangend beleid, waarin gelijktijdig aandacht
  was voor repressie, preventie en rehabil
  itatie. In dit verband noemde hij
  aanpassing van de strafwetgeving, waardoor het mogelijk werd personen onder
  curatele te plaatsen en te rehabiliteren. Daarnaast vermeldde hij de
  instelling van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), de
  samenwerking tussen de kustwacht en de kustsurveillance en het openen van de
  opvangcentra in Dakota en Seroe Colorado. Ook was er het Plan di Bario, dat
  de sociale controle in de wijken zou moeten bevorderen. "Helaas", aldus
  Abath, "is nu duidelijk dat het ontbreekt aan de noodzakelijke follow-up."
  Zijn collega Carmelita Haynes viel hem hierin bij door op te merken dat er
  wel mooie 'bario-kantoren' kunnen worden opgezet, maar dat die in haar
  optiek zeker niet in de behoefte zouden voorzien. "Wie gaat daar nou
  naartoe? De drempel is er immers veel hoger dan bij de al bestaande Centro
  di Bario of wijkcentra. Dat geldt zowel voor jongeren als bejaarden."

  Abath had wel gesignaleerd dat er door de minister van Volksgezondheid 2,1
  miljoen florin extra op de begroting was gezet bij de post Verslavingszorg,
  maar toonde zich vanwege eerder opgedane ervaringen met de huidige
  bewindsman nogal sceptisch over de besteding van het bedrag.

  Het Statenlid verklaarde tenslotte dat de problematiek zeker niet alleen tot
  de verantwoordelijkheid van de overheid gerekend moet worden. "Het is een
  probleem van ons allemaal. Wij van onze kant zullen het de nodige aandacht
  blijven schenken. Het is daarbij wel belangrijk om te kunnen uitgaan van
  betrouwbare gegevens, want na het Rapport Fundini dat een aantal jaar
  geleden verscheen, is nooit een vervolgonderzoek gedaan naar het gebruik van
  en de verslaving aan drugs. Met name over het gebruik van verdovende
  middelen door de jeugd ontbreekt inhoudelijke informatie."