1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Saunabezoek Middel Tegen Verslaving

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 10, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  SAUNABEZOEK MIDDEL TEGEN VERSLAVING

  ANPDEN HAAG - In Den Haag is gisteren een nieuwe kliniek geopend waarin jongeren van hun drugs-, alcohol- of gokverslaving af kunnen komen. In drie tot maximaal negen weken staan voor de verslaafden vooral sport, onderling contact en saunabezoek op het programma. De kliniek in Den Haag is de tweede kliniek in Nederland die gebruik maakt van het programma Mistral DTOX. Dit zogenaamde ontgiftingsprogramma is opgezet door Brijder Verslavingszorg, een specialist in verslavingszorg in
  Noord- en Zuid-Holland. Mistral DTOX richt zich op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Ze komen niet in aanraking met oudere en 'doorgewinterde' gebruikers.

  Het programma is in januari begonnen. Inmiddels zijn 36 jongeren opgenomen; twintig jongens en zestien meisjes. Vijftig procent van de jongeren liet zich vrijwillig opnemen, een kwart is door justitie naar het programma gestuurd en de rest is onder toezicht gesteld.

  Volgens een woordvoerster van Brijder neemt het aantal jongeren met een verslaving de laatste jaren toe omdat ze het gebruik van alcohol of drugs ,,slecht kunnen doseren''. ,,Het bijzondere aan dit programma is dat we de jongeren apart ontgiften. Veel sport, beweging en saunabezoek bevorderen de natuurlijke gifafbraak'', aldus de zegsvrouw. ,,Het vermindert de trek in drugs of alcohol en voorkomt slaapproblemen en spierpijn.''

  Source: Nederlands Dagblad (NL)
  Pubdate: 6 april 2007