1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Smokkelaars met ‘crystal’ gepakt

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Nov 27, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,735
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Smokkelaars met ‘crystal’ gepakt


  BAD BENTHEIM - De Duitse douane heeft bij de grensovergang Bad Bentheim de eerste partij van de nieuwe drug ‘crystal’ in beslag genomen. De drugs, 1,2 kilo, werden aangetroffen bij een 29-jarige Berlijner, passagier van een bus die uit Amsterdam naar Duitsland reed. De man had ook vier kilo amfetamine bij zich. De gezamenlijke straatwaarde is zo’n 250.000 euro.


  ‘Crystal’ is een nieuwe verschijningsvorm van het al langer bekende metamphetamine, een synthetische drug. Volgens de Duitse politie is ‘crystal’ extreem gevaarlijk en bijzonder verslavend. De drug werd nog niet eerder aan de grens tussen Nederland en Duitsland in beslag genomen.