1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

SMOKKELAARS VERSTOPPEN DRUGS IN DIJBEEN

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 12, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,761
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  SMOKKELAARS VERSTOPPEN DRUGS IN DIJBEEN


  De Colombiaanse politie heeft een drugsbende opgerold die hun smokkelaars op een wel heel bizarre manier drugs lieten vervoeren. De koeriers kregen via een operatie een pakketje cocaone in hun dijbeen ingebracht. Als de wond voldoende was genezen werden ze op het vliegtuig gezet, waar de drugs weer operatief uit het spierweefsel werd verwijderd.


  De drugsbende opereerde onder de naam 'los cirujanos' (de chirurgen). De Colombiaanse politie heeft ook een arts gearresteerd die de operaties waarschijnlijk heeft uitgevoerd. Het is niet bekend hoeveel de koeriers, die in het drugswereldje bekendstaan als 'mulas' (muilezels) en vaak uit straatarme milieus komen, voor hun diensten hebben gekregen.


  Meestal slikken koeriers bolletjes cocaone, soms wel meer dan honderd per zending, met alle risico's vandien. Ook dieren worden bij het drugstransport ingezet. Twee jaar geleden werden op Schiphol twee labradors aangetroffen met drugs in hun maag. De bolletjes waren chirurgisch in hun maag aangebracht. Een van de twee honden bezweek later doordat een bolletje was gescheurd.