1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

softdrugs slaan hard toe in fransverkeer

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 30, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H1>Softdrugs slaan hard toe in Frans verkeer</H1>
  <DIV =artikelTekstTop>
  <DIV =fotoLinksHome>[​IMG]</DIV>In de voorbije twee jaren heeft bijna 40 procent van de jonge verkeersdoden in Frankrijk softdrugs gebruikt. Zo berichtte het Franse dagblad Le Figaro in een nog te publiceren wetenschappelijke studie.
  Het ging om een bloedonderzoek bij mensen jonger dan 30 jaar die in 2003 en 2004 bij verkeersongevallen in Frankrijk om het leven kwamen. Er waren ruim 2000 slachtoffers, van wie er bijna 580 waren die kort voor het ongeval wiet of hasj hadden gebruikt.

  Softdrugs in het verkeer verveelvoudigd
  Professor in de toxicologie Patrick Mura toont met het onderzoek aan dat het gebruik van softdrugs in het verkeer is verveelvoudigd sinds 2001, ondanks een wet uit februari 2003 die dat strafbaar stelt.
   
  Last edited: Dec 15, 2005