1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Soldaten in Seedorf gepakt voor drugshandel

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 6, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  De Koninklijke Marechaussee heeft eind januari op de legerbasis in Seedorf vijf militairen aangehouden voor drugshandel. Dat heeft de marechaussee bekendgemaakt.

  Opiumwet
  Twee van hen worden verdacht van drugshandel en -smokkel, drie worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor het overtreden van de Opiumwet. De militairen zitten inmiddels niet meer vast, maar worden nog wel berecht.

  Drugs gevonden
  De drugshandel werd in september vorig jaar ontdekt. Bij de aanhoudingen zijn ook drugs in beslag genomen: 89 gram cocaïne, 100 gram speed en een geringe hoeveelheid marihuana.

  LAndmacht
  De leeftijd van de militairen varieert van 20 tot en met 26 jaar. Het zijn militairen van de Koninklijke Landmacht in de rang van soldaat tot en met korporaal. Zij zijn gelegerd in Duitsland op de Legerplaats Seedorf.


  © RTLNieuws.nl