1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

SPANJE LEVERT coffeeshop houder NOL VAN SCHAIK UIT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jul 9, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,726
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  SPANJE LEVERT NOL VAN SCHAIK UIT

  HAARLEM - De Haarlemse coffeeshophouder Nol van Schaik is gisteravond door
  de Spaanse autoriteiten op het vliegtuig gezet naar Frankrijk. Van Schaik
  werd in 1992 door Frankrijk bij verstek veroordeeld tot vijf jaar
  gevangenisstraf en een geldboete, nadat hij in 1989 betrokken was geweest
  bij de smokkel van hasj.

  Van Schaik werd op 17 mei aangehouden op het vliegveld van Malaga. Zijn
  zuster Carla: ,,Vanwege het huwelijk van de Spaanse prins was het verdrag
  van Schengen tijdelijk opgeschort en werd iedereen die het land binnenkwam
  gescreend. Nol was al meerdere keren naar Spanje geweest. Maar nu viel hij
  door de mand. Hij stond nog altijd op de lijst.''

  Waar Van Schaik in de Spaanse gevangenis nog redelijk vriendelijk behandeld
  is, heerst nu de vrees dat dat in Frankrijk over zal zijn. ,,Daar zal hij
  veel meer als delinquent worden aangepakt.''

  Volgens zijn vriendin Marushka de Blaauw, die nu nog in Spanje is, is er wel
  hoger beroep mogelijk bij de Europese Commissie. ,,In Spanje is zo'n zaak,
  met een veroordeling voor vijf jaar, verjaard. Maar in beroep gaan om de
  uitlevering onwettig te laten verklaren, daar gaat gauw vijf maanden
  overheen. De afgelopen dagen is het in een versnelling terecht gekomen.

  Maandag ging het nog over mogelijke uitlevering en nu - een dag later - zit
  hij al in het vliegtuig. Onze Spaanse advocaat heeft niks kunnen doen, net
  als de Nederlandse ambassade. Onze Nederlandse advocaat - mr. Spong - kan
  pas in actie komen als Nol daadwerkelijk uitgeleverd is. Met hem nemen we
  vandaag contact op.''