1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

steeds meer kleuters krijgen kalmeeringspillen

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Mar 28, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  Steeds meer kleuters krijgen kalmeringspillen

  Steeds meer kleuters met ADHD-verschijnselen krijgen pillen.Meer dan zesduizend Vlaamse kinderen tussen vijf en elf jaar krijgen geneesmiddelen om hun hyperactiviteitsaandoening (ADHD) te onderdrukken. Dat blijkt uit twee onafhankelijke studies van de vzw ZitStil en de universiteit van Leuven.

  Kleuters
  Ook duizenden kinderen jonger dan zes jaar krijgen kalmerende middelen, maar niet de zware medicijnen Rilatine of Concerta die ze op de lagere school slikken. Meer dan 6.000 kinderen komt overeen met een verviervoudiging tegenover zes jaar geleden, en zo'n 2 procent van alle kinderen tussen vijf en elf jaar.

  Rilatine
  Onderzoekers zijn vooral bezorgd over het toedienen van Rilatine als diagnostisch middel: als het werkt, heeft het kind ADHD; als het niet werkt is er iets anders aan de hand.


  bron ombudsman
   
 2. duchy

  duchy Gold Member

  Reputation Points:
  15
  Messages:
  183
  Joined:
  Dec 7, 2004
  zo is het niet in alleen in belgie, zo werkt het in nederland ook. op die manier is mijn zoon toen 6 ook aan de ritalin gekomen, maar als ouders (leek op dat gebied) maar bijna wanhopig door het gedrag neem je dan veel voor lief vooral als een arts die daar in is gespecialiseerd jou dat aan raadt