1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

sterke drank dit jaar goedkoper

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Jan 7, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  02-01-2006 Sterke drank dit jaar goedkoper

  Bron: nu.nl
  datum: 2-1-2006

  DEN HAAG - Met ingang van zondag wordt de accijns op gedistilleerde drank verlaagd. Met de verlaging wordt de accijns op sterke drank teruggebracht naar het niveau van 31 december 2002. De Tweede Kamer heeft dit besluit genomen tegen de wil van minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst (VVD). De minister vreesde dat een accijnsverlaging zou leiden tot een toename van het alcoholgebruik.

  In november vorig jaar pleitte het CDA voor verlaging van accijns op sterke drank. Volgens CDA-Kamerlid Frans de Nerée tot Babberich is de omzet van de Nederlandse slijterijen 'schrikbarend' gedaald sinds in 2003 voor het laatst een accijnsverhoging van kracht werd. Het zou gaan om tientallen procenten per jaar. Met name in grensstreken zouden slijters het moeilijk hebben; daar gaan mensen de grens over om sterke drank te kopen. Het CDA wil dat de accijnzen worden teruggedraaid naar het niveau van voor 2003.

  De accijns op een fles jenever van 1 liter met een alcoholpercentage van vijfendertig daalt met 0, 95 euro per liter inclusief btw. Voor 0,7 liter whisky daalt de prijs inclusief btw met ongeveer 0,90 euro.

  Bron: Nu.nl - 1 januari 2006
   
 2. FrankenChrist

  FrankenChrist Iridium Member

  Reputation Points:
  567
  Messages:
  1,226
  Joined:
  Aug 20, 2004
  from belgium
  In België, daarentegen, zijn accijnzen op sterke drank verhoogd.