1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

’Stevige aanpak van wiettelers werkt ’

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Mar 16, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,758
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  ’Stevige aanpak van wiettelers werkt ’


  Door Hans van den Ham


  ZEIST - Gemeente Utrecht wil de wietteelt harder aanpakken. In Zeist en De Bilt loopt het niet zo’n vaart. Uit cijfers van de politie blijkt ook geen noodzaak: het aantal opgerolde hennepplantages steeg vorig jaar nauwelijks
  Vorige week werd bekend dat de gemeente Utrecht de wietteelt harder wil gaan aanpakken. Daarom begint ze - samen met onder meer justitie, belastingdienst en ENECO - de campagne Stop wiet-thuisteelt en roept ze haar burgers op om thuistelers aan te geven. In Zeist of De Bilt wordt dat niet overwogen. De gemeenten hebben geen specifiek beleid ten aanzien van de wietteelt, en het zit ook niet de pen. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen illegaal wiettelen, geeft politiewoordvoerster Kosutic van district Binnensticht toe. Afgaande op het aantal ontmantelde wietplantages in de regio is de situatie echter stabiel. In 2004 zijn 55 kwekerijen opgerold en in totaal vijftienduizend planten vernietigd, het jaar daarvoor 51. ,,We zitten er hier bovenop.’’

  De politie gaat er na elke tip of melding direct op af. Als er daadwerkelijk een plantage wordt aangetroffen, volgt ontruiming en als het kan wordt de teler ook nog financieel aangepakt; handelsgeld en auto kunnen dan in beslag worden genomen. Is er sprake van een huurwoning; grote kans dat de kantonrechter wordt ingeschakeld en de huurder op de keien komt te staan, zegt hoofd klantendienst Schotanus van de Seyster Veste.Het stevige beleid van politie en woningcorporaties werpt z’n vruchten af, zeggen de instanties.