Strengere straf voor beschonken automobilist

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mrPartypictures, May 11, 2006.

 1. mrPartypictures

  mrPartypictures Gold Member

  Reputation Points:
  87
  Messages:
  225
  Joined:
  Dec 3, 2005
  from The Netherlands
  (Novum) - Automobilisten die drie keer zoveel alcohol in hun bloed hebben dan wettelijk is toegestaan, worden binnenkort zwaarder bestraft. Dat maakte minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) dinsdag bekend bij de presentatie van cijfers over het gebruik van alcohol in het verkeer. Het percentage zware drinkers in het verkeer schommelt sinds jaren rond 0,6 procent, terwijl het totaalaantal bestuurders dat onder invloed van alcohol verkeert daalt.

  De minister maakt zich zorgen over de hoeveelheid beschonken bestuurders die met meer dan 1,3 promille alcohol in het bloed in de auto stappen. Peijs wil deze overtreders harder aanpakken, zei ze. "Deze groep bereik je niet met de BOB-campagne." De bewindsvrouw wil een 'afschrikwekkend' beleid invoeren. In 2009 wordt voor deze groep het zogenoemde alcoholslotprogramma ingevoerd.

  In dat programma krijgt de automobilist een blaasapparaat in de auto en moet steeds een blaasproef worden afgelegd voordat de auto wordt gestart. Als de bestuurder te veel heeft gedronken, start de auto niet. Verder wil Peijs de beschonken bestuurders eerder verplichten een cursus te volgen met aandacht voor alcohol en verkeersdeelname.

  Het totaalaantal automobilisten dat in het weekeinde met een slok op achter het stuur kruipt, is volgens de minister vorig jaar opnieuw gedaald. In 2005 had 2,8 procent van de dertigduizend automobilisten die moesten blazen meer gedronken dan wettelijk is toegestaan. Dat is een daling van zeventien procent ten opzichte van 2004. Ten opzichte van 2003 is sprake van een kwart minder overtreders.

  Het ministerie van Verkeer en Waterstaat voert jaarlijks een onderzoek uit naar rijden onder invloed. Met de cijfers van vorig jaar is volgens de minister het laagste aantal beschonken bestuurders bereikt sinds de invoering van de alcohollimiet in 1974. In Nederland is de grens voor ervaren bestuurders 0,5 promille. Mensen die hun rijbewijs korter hebben dan vijf jaar, mogen maximaal 0,2 promille alcohol in hun bloed hebben. De alcoholcontroles werden voor het onderzoek uitgevoerd in de weekendnachten.

  Ruim tachtig procent van de aangehouden overtreders was mannelijk en de helft van alle overtreders was in een horecagelegenheid geweest voordat in de auto werd gestapt. De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hadden vorig jaar het hoogste percentage overtreders. In beide provincies overtrad bijna vier procent van alle gecontroleerde bestuurders de wet.  Copyright 2006, Novum