1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Tientallen arrestaties in Bergen op Zoom

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by dutch-marshal, Feb 27, 2007.

 1. dutch-marshal

  dutch-marshal Palladium Member

  Reputation Points:
  497
  Messages:
  730
  Joined:
  Jan 8, 2007
  30 y/o from afghanistan
  Tientallen arrestaties in Bergen op Zoom

  dinsdag 27 februari 2007 17:45
  (Novum) - Bij een grote rechercheactie tegen drugsoverlast in Bergen op Zoom zijn 27 mensen gearresteerd. Het gaat om 25 mannen en 2 vrouwen, meldt de politie dinsdag. Ongeveer driehonderd agenten hebben in de Brabantse stad 35 huizen doorzocht.
  De verdachten zijn aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen, het witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie. De politie heeft tientallen kilo's softdrugs gevonden en een onbekend geldbedrag. Daarnaast zijn zeven woningen onteigend en enkele auto's in beslag genomen. Ook een aantal wapens is in beslag genomen.
  Wekelijks krijgt Bergen op Zoom bezoek van 22 duizend drugstoeristen. De Fiod-ECD is ook bij de operatie betrokken, gezien de mogelijke witwaspraktijken. De actie is de grootste in de geschiedenis van het politiekorps Midden en West Brabant.