1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

TOT 4 JAAR CEL VOOR VERZENDEN VAN POSTPAK

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 12, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,758
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  TOT 4 JAAR CEL VOOR VERZENDEN VAN POSTPAKKEN MET DRUGS


  De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft woensdag Eric V.G.


  veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van 125.000 euro.


  Medebeschuldigde Christiaan P. (Parein), die verstek liet, kreeg drie jaar cel en 50.000 euro boete. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding en verklaarde voor beiden een vermogensvoordeel van 49.787 euro verbeurd. Het duo had via koerierbedrijven postpakketten met xtc-tabletten naar de Verenigde Staten gestuurd.


  De feiten dateren uit de periode 2001-2002. De Amerikaanse politie sloeg op 23 april 2002 John O. in de boeien. De drugshandelaar uit Chicago ontving regelmatig xtc-pillen van Christiaan P. uit Brussel. In de laatste zending, die in beslag werd genomen, zaten 650 tabletten.


  Christiaan P. stuurde de drugs via koerierbedrijven als DHL en UPS naar de Verenigde Staten om zo controles te vermijden. Hij haalde de drugs bij Eric V.G., die tevens de productie van de xtc financierde.