1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

TOTAAL VERBOD OP ROKEN SCHEND MENSENRECHT

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 20, 2004.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,729
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  TOTAAL VERBOD OP ROKEN SCHEND MENSENRECHTEN

  AMSTERDAM - Roken is een mensenrecht. Daarom mogen de inwoners van het
  Noorse stadje Levanger op prive-terrein, bijvoorbeeld in hun auto, een
  sigaret opsteken. Dat heeft het bestuur van de provincie waartoe Levanger
  behoort bepaald. Gemeenteambtenaren in Levanger mochten sinds 1 januari
  tijdens werktijd niet meer roken, niet in het openbaar, maar ook niet op
  prive-terrein. Drie leden van de gemeenteraad vonden dat te ver gaan en
  dienden een klacht in bij het provinciebestuur. Dat gaf hun gelijk en beriep
  zich op een sectie in de Europese Mensenrechtenconventie over de bescherming
  van de privacy van burgers. Birger Meinhardt en Steinar Holten, twee van de
  drie politici die de klacht hebben ingediend, zijn tevreden. Zij staken
  dinsdag bij het gemeentehuis van Levanger ostentatief een dikke sigaar op.