1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Turkmenistan vernietigt bijna twee ton heroïne en opium

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, May 30, 2006.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  De Turkmeense autoriteiten hebben gisteren 1,768 ton heroïne en opium verbrand, die ze eerder in beslag hadden genomen aan de grens met Iran en Afghanistan. "We hebben vandaag verdovende producten vernietigd met een totaal gewicht van 1.768 kilo, waarvan 143 kilo heroïne en 1.625 ton opium", verklaarde Moudar Islamov, adjunct-directeur van de Coördinatiecommissie voor de strijd tegen verdovende en psychotrope producten.

  De hoge verantwoordelijke zei dat de drugs tussen oktober 2005 en mei 2006 in beslag genomen zijn aan de grenzen met Iran en Afghanistan. De verbranding vond plaats op het militair terrein van Manych, vijftien kilometer van de Turkmeense hoofdstad Asjchabad.

  VN
  Vertegenwoordigers van de VN, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), evenals westerse diplomaten en journalisten woonden de verbranding bij.

  Turkmenistan grenst aan Afghanistan, een van de belangrijkste opiumproducenten ter wereld, en aan Iran, een transitland voor de drugshandel.


  bron ombudsman belgie