'uitsterfbeleid Koffieshops, Maar Dan Echt'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jan 27, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  14,288
  Messages:
  38,278
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'UITSTERFBELEID KOFFIESHOPS, MAAR DAN ECHT'
  ENSCHEDE - Burgemeester Bruls van Venlo riep onlangs alle grenssteden op tot een debat over softdrugs. De Enschedese politiek praat er vanavond over in Cafi Le Monde aan de Oude Markt, op initiatief van de ChristenUnie. Lijsttrekker Tymon de Weger neemt een voorschot.
  Grenssteden hebben een bijzonder probleem met koffieshops, omdat het Nederlandse gedoogbeleid jongeren diep uit de buurlanden aantrekt. Ze veroorzaken vooral in de grenssteden de nodige overlast. De Venlose CDA-burgemeester Bruls is voor de harde lijn, en staat daarmee tegenover zijn partijgenoot Leers, die burgemeester is in Maastricht. Leers ziet veel in legalisering van softdrugs. Dat zou overlast wegnemen, de criminaliteit verminderen en goed zijn voor de volksgezondheid.
  De Enschedese ChristenUnie-lijsttrekker De Weger hoorde dat Leers een coalitie had gesloten met enkele Kamerleden, en besloot al voor de oproep van Bruls dat Enschede de discussie moest oppakken. Helemaal toen er in Arnhem stemmen opgingen de sociale werkplaats om te bouwen tot een gemeentelijke wietkwekerij. Wordt de werkplaats gelijk rendabel, klonk het in Arnhem. De Weger zag het al aankomen: ook de Enschedese sociale werkplaats beschikt al over een plantenkwekerij.
  Een dag voor Kerst publiceerde hij een opiniestuk in de regionale krant Tubantia. ,,Legaliseren van softdrugs leidt tot meer gebruik'', luidde zijn conclusie. ,,Gevolg: meer aantasting van de gezondheid, meer verslaafden en meer criminaliteit. De ChristenUnie wil de andere richting uit: sluit behalve de achterdeur ook de voordeur van de koffieshops.''
  Een wietkwekerij in de stedelijke sociale werkplaats lijkt De Weger al helemaal geen goed idee. ,,Medewerkers behoren juist tot die sociaal kwetsbare groep die je niet moet willen betrekken bij de teelt van zo'n verslavend product.'' Bovendien is het maar de vraag of de sociale werkplaats eenvoudig kan overstappen op minder onschuldige plantjes.
  ,,De professionelere opzet, de beveiliging en de controle die nodig zijn, strijden met de laagdrempelige werksoort in zo'n sociale kwekerij.''
  Gezond verstand
  Links Enschede reageerde fel. PvdA-raadslid Ed Wallinga noemde De Wegers stuk 'selectief en losgezogen van de werkelijkheid'. ,,Een verbod op het gebruik van softdrugs zal leiden tot stigmatisering, illegaal gebruik en verhoogde criminaliteit.'' Jelmer van der Zee, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt dat De Weger ,,blind is voor de realiteit dat een grote groep Nederlanders regelmatig een recreatief jointje rookt. Met gezond verstand en met mate.''
  Juist die laatste zin was de kern van De Wegers betoog in Tubantia. Met 'gezond verstand' heeft softdrugsgebruik niets te maken, stelde hij.
  ,,Een joint tast de vitale capaciteit van de longen net zo sterk aan als zestien sigaretten, en bevat bovendien vijfmaal zoveel kankerverwekkende stoffen.'' Hij voert wetenschappelijk onderzoek aan van de Universiteit van Maastricht, waaruit blijkt dat ook maat houden een probleem is.
  ,,Het onderzoek toont aan dat softdrugs net zo verslavend werken als harddrugs, en veel verslavender dan alcohol. Zelfs de term softdrugs is dus misleidend. Ook de wietteelt richt zich op rasveredeling, daardoor wordt het effect ervan steeds zwaarder.''
  Van der Zee wierp ook tegen dat de visie van De Weger haaks staat op de visie van een meerderheid van de Enschedese gemeenteraad. Dat kon wel eens kloppen, erkent de CU-lijsttrekker. Toch ziet hij wel kansen.
  Vooral bij de PvdA, waar enkele mensen zitten die ,,zeer genuanceerd''
  over de kwestie denken.
  Steeds weer voeren voorstanders van legalisering aan dat dit de criminaliteit zal doen verminderen. Daar gelooft De Weger niets van.
  ,,Om de simpele reden dat er flink aan wordt verdiend. Er blijft altijd illegale handel. Kijk, als je het legaal maakt, wordt de kwaliteit beter, en de producent moet bovendien negentien procent btw betalen. Er blijft dus altijd markt voor illegale wiet.'' De Weger wijst ook op een experiment van minister Hoogervorst (Volksgezondheid), waaruit blijkt dat legale wiet voor 'medicinaal gebruik' niet verkocht werd. ,,Illegale wiet is domweg goedkoper.''
  Tevreden
  In Venlo is men zeer tevreden over de verplaatsing van koffieshops naar de grens. Zo houd je de overlast uit de stad, en de overlast aan de grens lijkt mee te vallen. Maar in Enschede is dat geen optie, zegt De Weger. ,,Hier aan de oostkant ligt Glanerbrug. Het is niet te verkopen dat daar dan de koffieshops moeten komen. De mensen in Glanerbrug gruwen daarvan.''
  Enschede zit sowieso al op een andere lijn. Burgemeester Den Oudsten van Enschede was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor een 'uitsterfbeleid'. Van de twintig koffieshops zijn er nog maar iets meer dan tien over. De shops aan de oostkant van de stad zijn bijna allemaal gesloten, en daarmee is de doelstelling van het college bijna gehaald.
  De doelstelling van De Weger nog niet. ,,Ik ben voor het uitsterfbeleid, maar dan icht. Er hoeft wat mij betreft geen koffieshop over te blijven.''
  Deze week verscheen zeer tot genoegen van De Weger een interview met zijn collega-wethouder uit Rotterdam, de CDA'er Leonard Geluk, in het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,De voordeur sluiten en de achterdeur dicht laten'', stelt Geluk. Daarmee lijkt de Maastrichtse CDA-burgemeester Leers in zijn eigen partij tamelijk geosoleerd te raken, en dat stemt De Weger hoopvol.
  Nu Enschede nog. Wat verwacht De Weger eigenlijk van het debat van vanavond? ,,Je moet realistisch zijn. Er is in Enschede een raadsmeerderheid voor een soepeler beleid. Maar ik ga de partijen porren voor een grootschalige en harde publiciteitscampagne gericht op jongeren en hun ouders om verslaving aan softdrugs en alcohol te voorkomen. Te vergelijken met de anti-rook- en anti-vuurwerkcampagnes zoals die al jaren gevoerd worden. Ik denk dat we het vanavond eens kunnen worden over iets belangrijks als preventie. En ik hoop dat we met de wetenschap aan onze kant ook kunnen bereiken dat iedereen softdrugs tenminste erkent als een serieus probleem.''