1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

UTRECHTSE ORGANISATIES VORMEN FRONT TEGEN

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 8, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  UTRECHTSE ORGANISATIES VORMEN FRONT TEGEN HENNEPTEELT

  UTRECHT - De thuisteelt van hennep in de gemeente Utrecht zorgt te vaak
  voor
  overlast, vinden acht Utrechtse organisaties. Ze ondertekenden
  donderdag een
  overeenkomst waarin ze afspreken hennepkwekers stevig aan te pakken.

  Naast de gemeente Utrecht, zetten ook de politie, het Openbaar
  Ministerie
  (OM), woningcorporaties, energiebedrijf Eneco, Belastingdienst en de
  uitkeringsinstanties UWV en SVB hun handtekening onder het contract.

  Volgens de gemeente Utrecht is het de eerste keer dat in Nederland de
  thuisteelt in zo'n brede samenwerking wordt aangepakt. De reden
  daarvoor is
  het groeiende aantal thuiskwekers de afgelopen jaren. Vorig jaar werden
  in
  Utrecht 152 kwekerijen opgerold. De thuisteelt is niet alleen
  strafbaar,
  zeggen de partijen, maar zorgt ook voor stank en een groter brandgevaar
  in
  woonwijken.

  De gemeente gaat de samenwerking covrdineren, die vooral gericht is
  op het
  snel doorspelen van informatie aan elkaar. Op die manier kunnen
  hennepkwekers vaker en sneller worden aangepakt. Donderdag begint ook
  de
  campagne 'Stop Wiet-thuisteelt in Utrecht'.

  Met de campagne informeren de partijen de stadsbewoners over de
  strengere
  straffen en het snellere ingrijpen. Zo zullen huurders, die betrapt
  worden
  met een wietplantage in huis, per direct uit hun huis worden gezet door
  de
  woningcorporaties.

  De uitkeringsinstanties zetten de uitkeringen meteen stop. Verder
  roepen de
  partijen in de campagne Utrechters op om wiet-thuisteelt in de buurt te
  melden aan politie en woningcorporaties.

  Het aantal hennepkwekerijen nam, volgens het OM, de laatste jaren flink
  toe
  in Utrecht. Naar schatting waren in de afgelopen jaren tussen de
  zeshonderd
  en 2000 thuiskwekerijen in de stad.

  'Die zorgen voor gevaar en schade in woningen en voor spanningen in de
  wijk.
  Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er grote criminele
  organisaties
  achter de thuisteelt zitten. Door de voorkant aan te pakken, willen we
  die
  organisaties ontmoedigen, en waar mogelijk aanpakken', zei burgemeester
  A.
  Brouwer-Korf.