1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Valse Dokwerkers Gooien Zakken Cocaïne In Water

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 27, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,720
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  VALSE DOKWERKERS GOOIEN ZAKKEN COCAÏNE IN WATER
  Aan kaai 212 stootten bemanningsleden van het containerschip Chiquita Nederland donderdagochtend rond 4.30u aan boord op twee mannen. Ze hadden elk een zak vast en gaven zich uit voor dokwerkers. Toen de bemanning hen aan de tand voelde, vielen ze al snel door de mand. De twee waren helemaal geen dokwerkers. Daarop werd de loopbrug opgehaald.
  Zo zaten de verdachten 'gevangen' op het schip.
  Maar dat was buiten het duo gerekend. Het gooide de zakken in het water en klom via de meertouwen naar beneden. De twee verdwenen spoorloos.
  Toen de zakken later werden opgevist, bleken ze 50 kilogram cocaïne te bevatten. De Chiquita Nederland kwam via Panama uit Colombia. De bemanning wordt niet verdacht. Drugstrafikanten hadden het schip vermoedelijk uitgekozen om te smokkelen. Het ontsnapte duo kwam de drugs, die ergens aan boord verstopt waren, allicht ophalen.