1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

VANGST VAN MEER DAN 110 KILO HEROÏNE IN A

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Jun 5, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,688
  Messages:
  28,725
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  VANGST VAN MEER DAN 110 KILO HEROÏNE IN AUSTRALIË


  De Australische politie en douane hebben vrijdag de vangst aangekondigd van meer dan 110 kilo heroïne. De waarde wordt geschat op ruim 36 miljoen euro. De drugs zaten verstopt in twee containers met plastieken stoelen uit China.


  De vangst is het gevolg van een onderzoek van een jaar, waaraan de politiediensten van België, Nederland, China en Hongkong hebben meegewerkt, aldus diezelfde bron.


  De containers, die eind februari vanuit China vertrokken, kwamen aan in Melbourne. Vervolgens werden ze naar een opslagplaats in Adelaide gebracht en kwamen ten slotte terecht in een magazijn in Sydney.


  Een 21-jarige inwoner van Sydney en een 26-jarige man uit Hongkong zijn donderdag opgepakt toen ze probeerden de containers te openen. De containers bevatten vierhonderd zakken heroïne, die verstopt zaten in het bovenste gedeelte.


  Nog twee andere inwoners van Sydney werden in de omgeving gearresteerd en een man van 29 werd donderdagavond gevat in Hongkong.


  Tijdens speurwerk in Sydney en Adelaide hebben de politie en de douane nog tien kilo heroone gevonden. De politie heeft bevestigd dat het netwerk is opgerold.