1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

'verbod Drugsthee In Kerk Tast Godsdienstvrijheid Aan'

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, May 11, 2007.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,758
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  'VERBOD DRUGSTHEE IN KERK TAST GODSDIENSTVRIJHEID AAN'

  Door de Braziliaanse Santo Daime-kerk te verbieden ayahuasca-thee te schenken, maakt het Openbaar Ministerie zich schuldig aan geloofsvervolging. Dat stelt J. Bogers, voorganger van de kerk die het katholicisme combineert met de oude religie van indianen uit het Amazonegebied.

  De politie-inval in oktober 1999 tijdens een eredienst in Amsterdam noemt hij dan ook een groot onrecht. Zijn collega G. Fijneman riep de Amsterdamse rechtbank vrijdag op de 'religieuze rechten' van de kerk veilig te stellen.

  Officier van justitie P. Velleman eiste voor beide voorgangers een maand voorwaardelijke celstraf wegens het voorhanden hebben van de thee met hallucinerende werking. De drank wordt gebruikt tijdens de erediensten van de Santo Daimo-kerk.

  DMT, de werkzame stof in de ayahuasca-thee, is in Nederland verboden.
  Het middel staat op de lijst van harddrugs. In Brazilie en Peru is de stof wel toegestaan.

  Drugsgeleerden omschrijven de thee als een vrij ongevaarlijk middel dat ontvankelijk maakt voor mystieke belevenissen. Mensen met bepaalde lichamelijke afwijkingen of psychiatrische problemen wordt gebruik afgeraden.

  Officier Velleman benadrukte de mogelijke negatieve effecten van de thee, zoals heftige lichamelijke reacties, angstvisioenen en onvoorspelbaar gedrag. De godsdienstvrijheid mag volgens hem worden beperkt als de volksgezondheid in het geding komt.

  Advocate A. van der Plas betoogde dat de Opiumwet, 'de bijna onaantastbare heilige koe', hier moet wijken voor de geloofsvrijheid.
  Volgens haar ontbreekt iedere aanwijzing dat de ayahuasca-thee de gezondheid kan schaden. Gebruik vindt volgens haar plaats onder goed toezicht. De kerk is bereid met het OM nadere regels voor gebruik op te stellen. De politie-inval noemt zij 'disproportioneel en onnodig'.

  de Volkskrant
  Pubdate: 24 maart 2001