1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

Verdachte amfetaminelaboratorium Rijen aangehouden

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Apr 4, 2006.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,759
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  Verdachte amfetaminelaboratorium Rijen aangehouden

  Rotterdam, 28 maart 2006 De Nationale Recherche heeft vanochtend een 35-jarige man uit Tilburg aangehouden, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een amfetaminelaboratorium in Rijen. Bij doorzoeking van zijn woning zijn administratieve bescheiden, een computer en gsm’s in beslag genomen.
  Vorig jaar september is naar aanleiding van tip van Meld Misdaad Anoniem door de politie Midden- en West Brabant het laboratorium aan het Looiersveld in Rijen ontdekt. In het pand stond een compleet productieproces opgesteld. Ook werden grote hoeveelheden grondstoffen voor de productie van amfetamine aangetroffen.
  Het onderzoek onder leiding van het Landelijk Parket wordt voortgezet.

  Bron: website Openbaar Ministerie