1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

verdachte in drugszaak word vermist

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by mopsie, Nov 12, 2005.

 1. mopsie

  mopsie Gold Member

  Reputation Points:
  260
  Messages:
  1,103
  Joined:
  Apr 14, 2005
  from Brazil
  <H2 align=left>10/11Verdachte drugszaak De Gres vermist</H2>


  Het hof van beroep buigt zich vandaag over een drugsdossier tegen onder meer Guy De Gres en zijn voormalige advocaat Pol Vandemeulebroucke. Verdachte John Heijboer (43) is al sinds 23 augustus vermist. De Nederlandse politie vreest dat Heijboer ‘uitgeschakeld’ is.
  De zaak gaat over 21 leden van een criminele organisatie die terechtstaan voor internationale drugshandel tussen december 2001 tot juni 2002. Spilfiguur is Guy De Gres, één van de medebeklaagden is strafpleiter Pol Vandemeulebroucke.
  De behandeling voor het hof van beroep vandaag gebeurt allicht zonder verdachte John Heijboer (43), die eerder belastende verklaringen aflegde. De Nederlandse politie verspreidde een opsporingsbericht, want Heijboer werd op 23 augustus voor het laatst gezien. Voor zijn leven wordt gevreesd, vooral omdat de politie in het milieu geruchten opving over zijn mogelijke dood. Bovendien had Heijboer de politie in juni van dit jaar nog gemeld dat hij bang was om geliquideerd te worden.

  <H2></H2>