1. Dear Drugs-Forum readers: We are a small non-profit that runs one of the most read drug information & addiction help websites in the world. We serve over 4 million readers per month, and have costs like all popular websites: servers, hosting, licenses and software. To protect our independence we do not run ads. We take no government funds. We run on donations which average $25. If everyone reading this would donate $5 then this fund raiser would be done in an hour. If Drugs-Forum is useful to you, take one minute to keep it online another year by donating whatever you can today. Donations are currently not sufficient to pay our bills and keep the site up. Your help is most welcome. Thank you.
  PLEASE HELP

VIAGRA NIEUWE WONDERPIL IN PELOTON

Discussion in 'Nieuws over drugs' started by Alfa, Feb 13, 2005.

 1. Alfa

  Alfa Productive Insomniac Staff Member Administrator

  Reputation Points:
  13,708
  Messages:
  28,749
  Joined:
  Jan 14, 2003
  117 y/o from The Netherlands
  VIAGRA NIEUWE WONDERPIL IN PELOTON


  AMSTERDAM - Internationale dopingbestrijders onderzoeken momenteel of de erectiepil Viagra op de dopinglijst moet terechtkomen. Het gebruik ervan zou een nieuwe trend zijn in het wielerpeloton, vaak de voorloper als het over de introductie van prestatiebevorderende middelen gaat.


  De kwestie werd besproken op het recente WADA-congres in Canada.


  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de pil op grote hoogte, boven de 5.000 meter, de zuurstofopname bevordert. Als de pil ook op lage hoogtes de atletische prestaties bevordert kan Viagra op de lijst van verboden producten komen.